Šperos.lt > Finansai > Bankininkystė
Bankininkystė

(157 darbai)

Banko komunikacijos priemonės ir įvaizdžio formavimas: AB "Vilniaus bankas"Paslaugų teikėjų ir vartotojų bendravimo priemonės, Įmonės įvaizdžio esmė ir svarbiausios formavimo ypatybės, AB Vilniaus banko komunikavimo sistema, AB Vilniaus Banko istorija, Banko paslaugų vartotojai, Vilniaus Banko ir jo paslaugų vartotojų bendravimo priemonės, tyrimas - paslaugų vartotojų požiūris į AB Vilniaus banko aptarnavimą, Tyrimo metodika, Tyrimo rezultatai, Komunikacinės veiklos tobulinimo galimybės Vilniaus Banke. Skaityti daugiau
Banko kreditavimo formų analizė: AB "Šiaulių bankas"Įvadas. Komercinis bankas. Banko operacijos. Kreditai. Kredito rizikos valdymas. Palūkanos. Palūkanų normų rizikos valdymas. Finansinė rizika. Valiutos keitimo rizika. Faktoringas. Libor. AB "Šiaulių banko" veikos kreditavimo formų analizė. Trumpa AB "Šiaulių banko" istorija. AB "Šiaulių banko" misija ir tikslai. AB "Šiaulių banko" valdymo struktūra. AB "Šiaulių banko" SWOT analizė. AB "Šiaulių banko" teikiami kreditai. Kreditai smulkiajam ir vidutiniam verslui plėtoti. Kreditai smulkiajam ir vidutiniam moterų verslui. Overdraftai. Mikrokreditai iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko resursų. Kreditai iš pasaulio banko resursų. Kreditai iš Phare programos lėšų. Faktoringas. AB "Šiaulių banko" rizikos valdymas. Finansinė kreditų ir palūkanų paskutinių trijų metų analizė. Išvados. Rekomendacija. Skaityti daugiau
Banko kreditų gavimo sąlygos ir kaštai LietuvojePowerPoint pristatymas. Bankų teikiami kreditai. Paskolos būstui įsigyti sąlygos. Vartotojiškos paskolos su užstatu. Verslo klientams teikiamų kreditų tipai. Paskolos. Kredito linijos užstatas. Faktoringo tipai. Kredito gavimo sąlygos. Būsto kredito analizė. Banko pasirinkimas. Būsto vertė. Bankų nustatomi kreditų terminai. Minimali bankų teikiama būsto paskolos suma. Mokesčiai už sutarties sąlygų keitimą. Užstatas. Skaityti daugiau
Banko nuosavas kapitalas: DnB NordĮvadas. Praktinė dalis. Banko kapitalas. Banko kapitalo funkcijos ir šaltiniai. Banko nuosavo kapitalo valdymas. Kapitalo didinimo valdymas. Banko valdybos sprendimai dėl nuosavo kapitalo didinimo. Kapitalo srautai. Nuosavo kapitalo normos ir jo augimo galimybės. Išorinio kapitalo pritraukimas. Teorinė dalis. Bendra informacija apie banką. DnB NORD valdymo įmonės įstatinis kapitalas. Išvados. Skaityti daugiau
Banko paskolos apyvartiniam kapitalui papildyti. Kredito linijaĮvadas. Banko paskola apyvartiniam kapitalui. Samprata ir esmė. Galimybės ir privalumai. Trūkumai. Paskolos užtikrinimas. Pagrindinės sąlygos paskolos apyvartiniam kapitalui gauti. Kredito linija. Kredito linijos sąvoka. Kredito linijos ypatybės. Kredito linijos grąžinimą užtikrinančios priemonės. Kredito linijos privalumai. Kredito linijos trūkumai. Kredito linijos ir overdrafto skirtumas. Kredito linijos kaina. Kredito linijos paraiška. Išvados. Skaityti daugiau
Banko pristatymas: Ūkio bankasĮvadas. Banko istorija. Apie Ūkio banką. Bankas ir jo strategija. Vizija, misija bei dukterinės įmonės. Banko vadovai. Ūkio banko investicijų valdymas. Socialinė atsakomybė. Karjera. Finansinėms institucijoms. Paslaugos. Sąskaitos atidarymas. AML politika. IBAN naudojimas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES). Investuotojams. Akcijos. Investuotojo kalendorius. Veikla susijusi si privačiais klientais. Eta bankas. Vietiniai pinigų pervedimai. Grynųjų pinigų pervedimai. Čekiai. Terminuotasis indėlis. Investavimo principas. Mokėjimo kortelės. Vartojimo kreditai. Investavimas. Finansų maklerio paslaugos. Draudimas. Operacijos su grynaisiais pinigais. Seifų nuoma. Veikla susijusi su verslo klientais. Eta bankas. Indėlių sąskaitos. Mokėjimo kortelės. Dokumentiniai atsiskaitymai. Akredityvai. Dokumentų inkaso. Vekseliai. Finansavimas. Investicinių projektų investavimas. Kreditai įmonėms, siekiančioms Europos Sąjungos (ES) fondų paramos. Apyvartinių lėšų kreditavimas. Faktoringas. Ūkio banko lizingas. Ūkio banko valdymo struktūra. Aktualijos. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Banko sąskaita ir atsiskaitymasĮvadas. Banko sąskaita. Atsiskaitymai. Čekiai. Vekseliai. Atsiskaitymai mokėjimo pavedimais. Akredityvas. Inkaso. Išvados. Skaityti daugiau
Banko veiklos analizė Lietuvos bankų sektoriaus situacijoje: AB "Snoras"Įvadas. Darbo tikslas - išnagrinėti Lietuvos bankų sektoriaus situaciją bei pateikti jame veikiančio "Snoro" banko veiklos analizę. Lietuvos bankų sektorius. Bankų veiklos ypatybės. Veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas. Pelningumas ir veiklos efektyvumas. Banko "Snoras" vieta ir reikšmė sektoriuje. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė. Konkurentinės aplinkos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Banko veiklos analizė Lietuvos bankų sektoriaus situacijoje: AB "Snoras" (2)Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti ir aprašyti Lietuvos bankų sektorių bei jame veikiantį banką SNORAS. Makro aplinkos analizė. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Palūkanų norma. Nedarbas. BVP. Tendencijos: ekonomika smuks, nedarbas augs. Socialinė – kultūrinė aplinka. Vartotojų teisių ginimas. Technologinė aplinka. Moksliniai tyrimai. Intelektinė nuosavybė. Aplinkosauginiai (ekologiniai) veiksniai arba gamtinė aplinka. Išvados. Skaityti daugiau
Banko veiklos analizė Lietuvos bankų sektoriaus situacijoje: AB "Snoras" (3)Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti ir aprašyti. Lietuvos bankų sektorių bei jame veikiantį banką SNORAS. Konkurencinė aplinka. Bankininkystės sektorius. Konkurentai. Vartotojai. Paslaugos. Produktai pakaitalai. Įėjimo į šaką barjerai. Banko strategijos ir kompetencijos. Numatomi scenarijai. Galimybės ir pavojai. Firmos apibūdinimas. Istorija. Produktai. Firmos kultūra ir filosofija. Firmos veiklos mastas. Firmos dydis. Firmos išskirtinės kompetencijos, resursai. Firmos stipriosios ir silpnosios pusės. Esama strategija. Vizija, misija, tikslai. Strategija korporacijos, verslo lygmenyse. Konkurencinio pranašumo priežastys. Problemos, su kuriomis susiduria firma. Stipriųjų ir silpnųjų pusių suderinimas su galimybėmis ir pavojais. Kitos problemos aktualios firmai. Sistemos nelankstumas. Finansų rinkų įtaka bankui. Personalo problemos. Banko įvaizdžio siejimas su Rusija. Verslo lygmens strategijų analizė. Siūloma strateginė alternatyva. Strateginis žemėlapis. Išvados. Skaityti daugiau
Banko veiklos organizavimas ir planavimasĮvadas. Banko sąskaitos atidarymas. Banko sąskaitos uždarymas. Indėliai. Mokėjimai. Mokėjimų nurodymai. Debeto mokėjimo nurodymas. Tiesioginis debetas. Čekiai. Vekseliai. Akredityviai. Tarptautinis mokėjimo nurodymas. Mokėjimų kortelės. Banko paslaugos valiutų mainų rinkoje. Paslaugos vertybinių popierių rinkoje. Paskolos privatiems asmenimis. Vartojimo kreditas. Būsto paskola. Paskolos verslo klientams. Investicinė paskola. Paskola apyvartiniam kapitalui. Kredito linija. Kredito limitas. Faktoringas. Banko garantijos. Investiciniai fondai. Elektroninė bankininkystė. Kitos paslaugos. Skaityti daugiau
Bankų funkcijos ir bankininkystės raidaĮvadas. Bankų veiklos esmė ir turinys. Bankų sistema ir jos struktūriniai elementai (Centrinis Bankas (CB), Komercinis Bankas (KB), Pasaulio Bankas (PB) ir kt.). Bankai ir jų funkcijos (Centrinio Banko (CB) funkcijos, Komercinio Banko (KB) funkcijos, Pasaulio Banko (PB) funkcijos ir kt.). Bankų vaidmuo ir naudingumas visuomenei. Bankų istorijos apžvalga. Skaityti daugiau
Bankų raida Lietuvoje (2)PowerPoint pristatymas. Tikslas. Bankininkystės raida Lietuvoje. Bankininkystės raida Lietuvoje (2). Rytų skolinamoji kasa. Pirmasis bankas. Lietuvos bankas. Litas. Išvados. Skaityti daugiau
Bankų raida pasaulyjePowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Pirmosios bankininkystės užuomazgos. Pirmųjų bankų užuomazgos. Žiro bankai, operacija. Šeimos. Išvados. Skaityti daugiau
Bankų sistema Lietuvoje (8)Įvadas, Bankai. Bankų tipai. Centrinis bankas. Lietuvos bankas. Komerciniai bankai. Užsienio bankų skyriai. Užsienio bankų atstovybės. Bankų paslaugos. Paskolos. Overdraftai. Garantijos ir laidavimai. Prekybos finansavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bankų veikla LietuvojeĮvadas. Bankų veiklos esmė ir turinys. Vaidmuo. Bankų veiklos aplinka. Pagrindiniai bankų veiklos principai. Bankų sistema. Lietuvos bankų sistema. Bankų veiklos apžvalga. Paskolų portfelis. Pelningumas ir veiklos efektyvumas. Bankų priežiūros tikslai ir paskirtis. Bankų priežiūra Lietuvoje. Dokumentinė priežiūra. Banko inspektavimas. Banko vidaus priežiūros organizavimas. Kitos bankus prižiūrinčios institucijos. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Bankų veikla Lietuvoje (5)Įvadas. Bankų politika. Bankų istorija. Bankų architektūra. Lietuvos banko įsteigimas. Pinigai ir bankininkystė. Centriniai bankai. Komerciniai bankai. Šiuo metu Lietuvoje veiklą vykdo 9 Lietuvos banko licenciją turintys komerciniai bankai. Lietuvoje veikia ir 7 užsienio bankų filialai. Bankų veiklos saugumo reikšmė. Saugių bankų svarba šalies ekonomikai ir finansų sistemai. Pagrindinė susirūpinimo bankų saugumu priežastis – bankų krizės. Bankų valdymas (santrauka). Kredito įstaigų veiklos Lietuvoje 2010 metais audituoti rezultatai. Bankų metinių finansinių ataskaitų auditas. Bankų veikla. Pelningumas ir veiklos efektyvumas. Climbing the ladder. From Human Resource Assistant to Human Resource Specialist. Virtual Bank of Biz/ed (U.S. version). Round-up of banking cases. Debit card – maladministration – financial difficulties. Credit card – section 75 liability fobbed-off – inconvenience. Incorrect payment – change of position – distress. Žmonių pasitikėjimas bankais. Skundai apie bankus internetinėse platybėse (2010 metais). Pasitikėjimas ekonomikos analitikais. Dienų bankų veikla. Bankams peršama daugiau įsipareigojimų (straipsnis iš IQ žurnalo). Bankai iš lėto atveria pinigines (straipsnis iš IQ žurnalo). Naujas Lietuvos banko vadovas (straipsnis iš IQ žurnalo). Bankų politikos kilimas. Bankai praranda reitingus 2008 10 14. Specialisto komentaras. Bankams prikišti paslaugų įkainiai (Iq žurnalas). Lietuvos bankas pagerino BVP augimo prognozę. Lietuvos bankai pagerino prognozes. Santrauka. Išvados. Skaityti daugiau
Būsto paskolos, jų dinamika ir reikšmė banko finansiniam rezultatuiPowerPoint pateiktis. Kas tai? Kokios yra būsto paskolos palūkanos? Kaip grąžinama panaudota būsto paskola? Bankų pasiskirstymas būsto paskolų rinkoje. Būsto paskolos dydis Lietuvoje. Būsto paskolų likučiai pagal apskritis. Būsto paskolų dinamika apskrityse. Bankų išduotų būsto paskolų likučių dinamika. Bankų išduotų būsto paskolų likučių dinamika. Naujų paskolų išdavimas 2006 – 2010 metais. SEB, DnB NORD, Swedbank, Nordea bank Lietuva finansinių duomenų koreliacija 2006-2009 metais. SEB banko finansinių duomenų koreliacija 2006-2009 metais. Swedbank finansinių duomenų koreliacija 2006-2009 metais. DnB NORD finansinių duomenų koreliacija 2006-2009 metais. Nordea bank Lietuva finansinių duomenų koreliacija 2006-2009 metais. Skaityti daugiau
Central Banks of Lithuania, Poland and FranceDarbas anglų kalba. Centriniai Lietuvos, Lenkijos ir Prancūzijos bankai. Lithuania central bank. Origins of Central Banking in Lithuania. Bank of Lithuania in 1922–1940. Restoration of the Bank of Lithuania in 1990 and its activities to the Present. Management and structure. Accounting and reporting. Lithuanian Bank objective. Lithuanian Bank functions. System of Monetary Policy Instruments. Foreign reserves. Principal Provisions of Bank of Lithuania. Foreign Reserve Management. Participation in GS Auctions. Supervision of Credit Institutions. Prudential Requirements and Ratios. Currency Issue and Withdrawal international relations. Central bank of Poland. The history of central banking in Poland. Monetary policy. Open market operations. Required reserves. Credit-deposit operations. Exchange rate policy principles. Central bank functions. Central bank of France. The history of central banking in France. 1800 Creation of the Banque de France 1936-1945 nationalization. 1993 A landmark reform grants the Bank independence. The European System of Central Banks (ESCB): a new institutional framework for the single monetary policy. The tasks of the The European System of Central Banks (ESCB). Organization of the The European System of Central Banks (ESCB). The European System's of Central Banks (ESCB) operating principles. The singleness of the design and management of operations. The decentralization of operations. Definition of the single monetary policy. Presentation of the Activities of the Banque de France. The banque de France and quality of banknotes. The Banque de France and monetary policy. The Banque de France and foreign exchange reserves. The Banque de France, settlement systems and means of payment. The Banque de France, statistics and studies. The Banque de France and international relations. The banque de France, banking supervision and financial stability. The Banque de France and data on non-financial corporations. The Banque de France and services to public authorities. The Banque de France and consumer protection. Skaityti daugiau
Centrinio banko (CB) nepriklausomumasCentrinis bankas (CB) ir jo nepriklausomumas. Argumentai už centrinio banko nepriklausomumą: Ekonominiai argumentai. Politiniai argumentai. Finansiniai argumentai. Argumentai prieš centrinio banko nepriklausomumą. Demokratinis teisėtumas. Nuosekli ekonominė politika. Skatinamasis ir biurokratinis elgesys. Centrinio banko institucinis, asmeninis, finansinis nepriklausomumas. Nacionaliniai bankai ir Europos centrinis bankas (ECB). Skaityti daugiau
...