Šperos.lt > Finansai > Bankininkystė
Bankininkystė

(157 darbai)

Lietuvos bankas (4)Įvadas. Lietuvos bankas, įgyvendindamas pagrindinį tikslą atlieka šias funkcijas. Vykdo Lietuvos Respublikos pinigų emisiją. Formuoja ir vykdo pinigų politiką. Nustato lito kurso reguliavimo sistemą ir skelbia oficialų lito kursą. Valdo, naudoja Lietuvos banko užsienio atsargas ir jomis disponuoja. Atlieka valstybės iždo agento funkcijas. Kuria ir valdo tarpbankinę lėšų pervedimo sistemą ir nustato reikalavimus tarpbankinės lėšų pervedimo sistemos dalyviams. Nustato Lietuvos Respublikos kredito įstaigų skyrių, veikiančių Lietuvos Respublikoje, finansinės apskaitos principus ir atskaitomybės tvarką. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos bankas ir jo funkcijosĮvadas. LB sukūrimas. LB statutas. LB Įstatymas 1994.12.01. Lito ir užsienio valiutų santykių nustatymo tvarka. LB valdybos nutarimas dėl banko licencijų. Banko veiklos riziką ribojantys normatyvai. LB valdybos nutarimas dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo tvarkos. LB valdybos nutarimas dėl ataskaitos banko turto ir nuosavybės struktūra pagal terminus ir dėl banko likvidumo normatyvo skaičiavimo taisyklių. LB valdybos nutarimas dėl specialiųjų atidėjimų dėl paskolų nuostolių apskaitos ir atvaizdavimo ataskaitose taisyklių. Balansinė ataskaita. Pelno ir nuostolių ataskaita. Specialiųjų atidėjimų sąskaitų ataskaita. LB valdybos nutarimas dėl "bankų finansinės atskaitomybės formų, skirtų publikuoti" patvirtinimo. LB naujo įstatymo projektas. Skaityti daugiau
Lietuvos bankas ir jo konvergencija stojant į Europos Sąjungą (ES)Įvadas. Lietuvos banko įsteigimas. Lietuvos banko tikslai, uždaviniai ir funkcijos. Lietuvos banko pasiruošimas stojimui į Europos Sąjungą (ES). Naujas Lietuvos banko statusas — konvergencijos prielaida ir sąlyga. Lietuvos banko tikslo pasikeitimas. Lietuvos banko vartojamų kategorijų ir terminų suvienodinimas su ECBS. Šalių narių centrinių bankų funkcijų suderinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos bankinikystės tradicijų kūrėjai: "Vilniaus bankas"Įvadinė dalis. Trumpai apie Vilniaus banką. Lietuvos bankininkystės tradicijų kūrėjai. Veržlios plėtros žingsniai. Tarptautinė partnerystė. Pasaulinis pripažinimas. Trumpai apie SEB. Tradicijų ir naujovių bankas. Pasaulinė plėtra. Šiuolaikiškų paslaugų lyderis. Žvilgsnis į ateities perspektyvas. Modernizacija – žingsnis pirmyn bankų rinkoje. Vilniaus banko VP rinkos dalis pagal produktus. Rinkos rizika. Skaityti daugiau
Lietuvos Banko atkūrimo ir vystymosi etapaiĮvadas. Tikslas – aprašyti svarbiausios Lietuvos šiuolaikinės ekonomikos institucijos, Lietuvos Banko, atkūrimo ir vystymosi etapus iki šių dienų. Lietuvos centrinės bankininkystės ištakos. Tikslas. Funkcijos. Valdymas ir struktūra. Lietuvos banko pinigų politika. Vartotojų kainų indekso kaitos priežastys: pasiūlos ir paklausos veiksniu įtaka. Pinigų politikos priemonės. Užsienio atsargų valdymas. Grynųjų pinigų valdymas. Tiriamosios veiklos organizavimas. Visuomenės informavimas apie Lietuvos banke atliekamus tiriamuosius darbus. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą.16 Kredito įstaigų veiklos Lietuvoje 2007 metais rezultatai. Bankų paskolų portfelis. Veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas. Akcininkų nuosavybė. Pelningumas ir veiklos efektyvumas. Veikiančių bankų pelningumo ir veiklos efektyvumo rodikliai. Lietuvos banko prognozės. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos banko aukso atsargos, jų disponavimas ir valdymasBanko veiklos organizavimo ir planavimo kursinis darbas. Įvadas. Temos dėstymas. Aukso atsiradimo raida. Lietuvos turimos aukso atsargos. TSRS bandymai perimti Lietuvos banko auksą ir sąskaitas užsienyje 1940-1941 metais. Aukso vertė. Kaip Lietuva valdo turimas aukso atsargas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Lietuvos banko funkcijosLietuvos centrinio banko veikla. Centrinio banko valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Centrinio banko atkūrimas. Lietuvos banko atkūrimas 1990 m. ir veikla iki šių dienų. Lietuvos banko tikslas ir funkcijos. Pinigų išleidimas ir išėmimas iš apyvartos. Pinigų politika. Lietuvos banko pinigų politikos tikslai. Lietuvos banko pinigų politikos priemonių sistema. Privalomųjų atsargų reikalavimai. Užsienio politikos valdymo tikslai ir pagrindiniai užsienio atsargų valdymo principai. Finansinis stabilumas. Kredito įstaigų priežiūra. Bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai ir reikalavimai. Iždo agento veikla. Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema. Mokėjimo sistema LITAS. Dalyvavimas mokėjimo sistemoje LITAS. Mokėjimo sistemos LITAS veikimo tvarka. Rizikos valdymas. Mokėjimo sistemos LITAS statistika. Tarptautiniai ryšiai. Skaityti daugiau
Lietuvos banko funkcijos bei jų raidaĮvadas. Šiuolaikinės bankų sistemos susikūrimo ištakos, Lietuvos Banko atkūrimas. Lietuvos Banko pagrindinis tikslas ir misija. Lietuvos Banko teisinis statusas ir organizacinė struktūra, valdymas ir jo struktūriniai padaliniai (valdybos schema). Lietuvos Banko pagrindinės funkcijos: Pinigų politika ir jos raida; Užsienio atsargų valdymas ir raida; Lietuvos banko iždo agento veikla ir raida; Kredito įstaigų priežiūra ir raida; Pinigų išleidimas ir išėmimas iš apyvartos; Tarpbankinė atsiskaitymų sistema ir jos raida. Lietuvos centrinės bankininkystės konvergencija stojant į Europos Sąjungą. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos banko funkcijos ir pinigų politikaĮvadas. Lietuvos banko funkcijos. Lietuvos banko valdyba ir jos funkcijos. Pagrindinės pinigų politikos kryptys. Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema. Rizikos valdymas. Pagrindinės Lietuvos banko užsienio atsargų valdymo nuostatos. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Tiesioginių pinigų politikos priemonių pakeitimas netiesioginėmis. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos banko organizacinė struktūraLietuvos banko funkcijos. Valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Skaityti daugiau
Lietuvos banko paskolų normos prognozavimasPratarmė. Probleminė sritis. ARIMA modelio sudarymas. Preliminari laiko eilutės analizė. Skirtuminių lygčių apskaičiavimas. Parametrų p ir q reikšmių parinkimas. Liekamųjų paklaidų analizė. Stebinių analizė. Išskirčių nustatymas. Autokoreliacijos tyrimas. Multikolenearumo įvertinimas. Priklausomo kintamojo prognozavimas. Išvados. Priedai (3 psl.) Skaityti daugiau
Lietuvos banko pinigų politikaDabartinė pinigų politika ir jos tobulinimo veiksniai. Pinigų politikos tikslai ir raidos etapai. Lietuvos banko misija ir pagrindinis tikslas. Pinigų politikos raidos etapai. Lietuvos banko tarpiniai tikslai ir orientyrai. Skaityti daugiau
Lietuvos banko sukūrimasLietuvos banko sukūrimas 1922-1923 m. Neįgyvendinti emisijos banko steigimo sumanymai. Lietuvos banko įsteigimas. Banko plėtra. Skaityti daugiau
Lietuvos banko vadovaiAprašyti Lietuvos banko vadovai, kurie vadovavo tik atkūrus nepriklausomybę. Profesorius Vladas Jurgutis. Advokatas Vladas Stašinskas. "Gaspadoriškasis" Juozas Tūbelis. Juozas Paknys. Skaityti daugiau
Lietuvos banko veiklaĮvadas. Lietuvos centrinio banko veikla. Centrinio banko valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Centrinio banko atkūrimas. Lietuvos banko atkūrimas 1990 m. ir veikla iki šių dienų. Lietuvos banko tikslas ir funkcijos. Pinigų išleidimas ir išėmimas iš apyvartos. Pinigų politika. Lietuvos banko pinigų politikos tikslai. Lietuvos banko pinigų politikos priemonių sistema. Privalomųjų atsargų reikalavimai. Užsienio politikos valdymo tikslai ir pagrindiniai užsienio atsargų valdymo principai. Finansinis stabilumas. Kredito įstaigų priežiūra. Bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai ir reikalavimai. Iždo agento veikla. Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema. Mokėjimo sistema LITAS. Dalyvavimas mokėjimo sistemoje LITAS. Mokėjimo sistemos LITAS veikimo tvarka. Rizikos valdymas. Mokėjimo sistemos LITAS statistika. Tarptautiniai ryšiai. Skaityti daugiau
Lietuvos banko veikla iki 1940 metųLietuvos banko įsteigimas. Lietuvos banko skyrių tinklo pokyčiai. Lietuvos banko funkcijos.Lietuvos banko veikla. Pinigų sistema. Kredito politika. Valiutinės operacijos. Kitos operacijos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos bankų plėtraĮvadas. Banko sampratos reikšmė ir bankininkystės užuomazgos. Bankininkystė Lietuvoje. Lietuvos bankas. Šiandieniniai Lietuvos komerciniai bankai. Atskirų šiandieninių Lietuvos bankų politika ir plėtros raida. SEB Vilniaus bankas. Hansabankas. DNB Nord bankas. Bankų perspektyvos Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos bankų teikiamos paslaugos fiziniams asmenimsĮvadas. Bankas kaip paslaugų teikėjas. Lietuvos bankų teikiamos paslaugos fiziniams asmenims. Lietuvos bankų teikiami kreditai. Bankų teikiamų būsto kreditų bendri bruožai bei jų skirtumai. Hansabanko teikiami būsto kreditai. Vilniaus banko teikiami būsto kreditai. Nordea LB banko teikiami būsto kreditai. Nord LB banko teikiami būsto kreditai. Parex banko teikiami būsto kreditai. Vartotojiškas kreditas. Kitos bankų teikiamos paslaugos. Indėliai. Lizingas. Elektroninis bankas. Kitos paslaugos. Lietuvos bankinės sistemos ateitis Europos sąjungos bankinių sistemų kontekste. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Lietuvos centrinio (emisijos) banko įtaka ekonomikaiĮvadas. Centrinio(emisijos) banko įtaka ekonomikai teorine prasme. Emisija ir centrinis bankas. Centrinis bankas. Pinigų emisija. Pinigų emisijos samprata ir rūšys. Pinigų emisijos teisinis reguliavimas. Lietuvos banko išimtinė teisė emituoti pinigus. Lietuvos – kaip emisijos – banko įtaka praktine prasme. Lietuvos banko emisijos pinigai – maža pinigų kiekio dalis. Galimas infliacijos inicijavimas. Pinigų erozija. Įmonių kaštų ir pajamų kontroliavimas. Privatieji – elektroniniai pinigai. Lietuvos banko įtakos galimybės įsivedus eurą. Ekonominė pinigų sąjunga. ECBS. ECB. Lietuvos Banko, kaip banko emitento, santykis su Europos Centriniu Banku, kaip banku emitentu. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos centrinio banko perspektyvos Europos SąjungojeĮvadas. Lietuvos centrinio banko perspektyvos Europos sąjungoje. Integracijos samprata. Euras. Bankų priežiūra ekonominėje ir pinigų sąjungoje. Lietuvos Laisvos Rinkos Institutas. Dėl banko nuosavybės. Dėl pagrindinio banko tikslo. Dėl banko funkcijų. Išvada. Skaityti daugiau
...