Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Bankininkystė>Bankininkystės namų darbai

Bankininkystės namų darbai (13 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bankas Švedijoje: AB "Nordea"

  Įvadas. Nordea bankas Švedijoje. Istorija. Faktai. "Nordea" vieta ir reikšmė sektoriuje. Konkurentinės aplinkos analizė. "Nordea" rodiklių analizė.Pasaulinės finansų krizės įtaka. Pagrindinės problemos ir ateities scenarijai. Išvados.
  Bankininkystė, namų darbas(10 puslapių)
  2009-11-17
 • Banko veiklos analizė Lietuvos bankų sektoriaus situacijoje: AB "Snoras" (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti ir aprašyti Lietuvos bankų sektorių bei jame veikiantį banką SNORAS. Makro aplinkos analizė. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Palūkanų norma. Nedarbas. BVP. Tendencijos: ekonomika smuks, nedarbas augs. Socialinė – kultūrinė aplinka. Vartotojų teisių ginimas. Technologinė aplinka. Moksliniai tyrimai. Intelektinė nuosavybė. Aplinkosauginiai (ekologiniai) veiksniai arba gamtinė aplinka. Išvados.
  Bankininkystė, namų darbas(37 puslapiai)
  2009-07-20
 • Centrinio banko vaidmens ekonomikoje palyginamoji analizė

  Sąvokos. Lietuvos bankas atlieka šias funkcijas. Esminiai Lietuvos Banko veiklos pokyčiai, turėję įtakos šalies ekonomikai. Pinigų rodiklių kaita. Banknotai apyvartoje. Monetos apyvartoje.
  Bankininkystė, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-05-24
 • Diskonto rinka, jos organizavimo ypatumai bei Centrinio banko įtaka jos vystymuisi ir šalies ekonomikai

  Įvadas. Diskonto rinka, kaip pinigų rinkos dalis. Diskonto rinkos finansiniai instrumentai. Diskonto rinkos charakteristika. Diskonto rinkos veikimas. Diskonto politika. Centrinio banko įtaka diskonto rinkai ir šalies ekonomikai. Bendrosios ir grynosios skolos užsieniui analizė. Išvados.
  Bankininkystė, namų darbas(11 puslapių)
  2008-01-15
 • Įmonės finansinė analizė: bankas DNB Nord

  Įžanga. Bendra Lietuvos komercinių bankų charakteristika. Bendra informacija apie banką. DNB Nord banko konkurencinės aplinkos analizė. Rizikos valdymas ir mažinimas. Makroekonominės aplinkos apžvalga ir prognozės. Finansinės veiklos rezultatai. Finansų rodiklių apžvalga. Išvados.
  Bankininkystė, namų darbas(18 puslapių)
  2007-11-26
 • Įmonės veiklos analizė: UAB "Medicinos bankas"

  Įmonės ekonomikos savarankiškas darbas. Įvadas. UAB "Medicinos bankas" pristatymas. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys UAB "Medicinos bankas" veiklą. Banko vizija, misija, tikslai. Banko aplinka. UAB "Medicinos bankas" valdymas. Banko darbo ištekliai. Banko turto sandara. Banko kapitalo sandara. Pagrindinės pajamos ir sąnaudos. Veiklos rezultatas. Išvados.
  Bankininkystė, namų darbas(15 puslapių)
  2011-12-12
 • Lietuvos bankas (4)

  Įvadas. Lietuvos bankas, įgyvendindamas pagrindinį tikslą atlieka šias funkcijas. Vykdo Lietuvos Respublikos pinigų emisiją. Formuoja ir vykdo pinigų politiką. Nustato lito kurso reguliavimo sistemą ir skelbia oficialų lito kursą. Valdo, naudoja Lietuvos banko užsienio atsargas ir jomis disponuoja. Atlieka valstybės iždo agento funkcijas. Kuria ir valdo tarpbankinę lėšų pervedimo sistemą ir nustato reikalavimus tarpbankinės lėšų pervedimo sistemos dalyviams. Nustato Lietuvos Respublikos kredito įstaigų skyrių, veikiančių Lietuvos Respublikoje, finansinės apskaitos principus ir atskaitomybės tvarką. Išvados.
  Bankininkystė, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-10-10
 • Lietuvos bankinikystės tradicijų kūrėjai: "Vilniaus bankas"

  Įvadinė dalis. Trumpai apie Vilniaus banką. Lietuvos bankininkystės tradicijų kūrėjai. Veržlios plėtros žingsniai. Tarptautinė partnerystė. Pasaulinis pripažinimas. Trumpai apie SEB. Tradicijų ir naujovių bankas. Pasaulinė plėtra. Šiuolaikiškų paslaugų lyderis. Žvilgsnis į ateities perspektyvas. Modernizacija – žingsnis pirmyn bankų rinkoje. Vilniaus banko VP rinkos dalis pagal produktus. Rinkos rizika.
  Bankininkystė, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-06-14
 • Lietuvos banko paskolų normos prognozavimas

  Pratarmė. Probleminė sritis. ARIMA modelio sudarymas. Preliminari laiko eilutės analizė. Skirtuminių lygčių apskaičiavimas. Parametrų p ir q reikšmių parinkimas. Liekamųjų paklaidų analizė. Stebinių analizė. Išskirčių nustatymas. Autokoreliacijos tyrimas. Multikolenearumo įvertinimas. Priklausomo kintamojo prognozavimas. Išvados. Priedai (3 psl.)
  Bankininkystė, namų darbas(21 puslapis)
  2009-01-21
 • Lietuvos banko vadovai

  Aprašyti Lietuvos banko vadovai, kurie vadovavo tik atkūrus nepriklausomybę. Profesorius Vladas Jurgutis. Advokatas Vladas Stašinskas. "Gaspadoriškasis" Juozas Tūbelis. Juozas Paknys.
  Bankininkystė, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-11-30
 • Lietuvos banko veikla iki 1940 metų

  Lietuvos banko įsteigimas. Lietuvos banko skyrių tinklo pokyčiai. Lietuvos banko funkcijos.Lietuvos banko veikla. Pinigų sistema. Kredito politika. Valiutinės operacijos. Kitos operacijos. Išvados.
  Bankininkystė, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-04-28
 • Mokėjimo kortelės: SEB Vilniaus bankas

  Darbo tikslas: Atlikti "Vilniaus banko" mokėjimo kortelių rinkos tyrimą. Visa Electron/Maxima/Senukai kortelė, Visa Electron/Statoil extra kortelė, Visa Virtuon kortelė, Visa Classic kortelė eurais, Maestro kortelė, VB banko kortelė, Visa Platinum kortelė, Visa Classic kortelė, Visa Gold kortelė, Visa Classic Revolving kortelė, American Express kortelė, MasterCard Standard kortelė.
  Bankininkystė, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-05-02
 • Strateginės veiklos analizė: AB "Ūkio bankas"

  Įvadas. Finansinio tarpininkavimo sektoriaus analizė. Pagrindiniai makroaplinkos veiksniai. Ekonominės aplinkos poveikis finansinio tarpininkavimo sektoriui. Politinė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Teisinė aplinka. Konkurencinės aplinkos apibūdinimas. Pagrindiniai strateginiai veiksniai šakoje. Pagrindinės problemos ir ateities scenarijai. AB "Ūkio bankas" apibūdinimas. Firmos istorija. ŪB teikiamos paslaugos. Sąskaitų atidarymas, pervedimai ir mokėjimai. Indėliai ir kreditai. Pensijų fondai. Ūkio banko draudimo paslaugos. Firmos kultūra ir filosofija. Firmos veiklos mastas. Firmos dydis. Firmos išskirtinės kompetencijos, resursai. AB "Ūkio bankas" stiprios ir silpnos pusės. Esama AB "Ūkio bankas" strategija. Vizija, misija, tikslai. Pasirinkta firmos strategija. Korporacijos lygmens strategija. Problemos, su kuriomis susiduria AB "Ūkio bankas". Rekomendacijos tolesnei AB "Ūkio bankas" veiklai ir siūlomos strategijos įgyvendinimo planas. Galimos strateginės alternatyvos. Siūloma strategija. Strateginiai tikslai. Strateginis žemėlapis. Išvados. Priedai (8 psl.).
  Bankininkystė, namų darbas(48 puslapiai)
  2010-03-20