Šperos.lt > Finansai > Bankininkystė > Bankininkystės diplominiai darbai
Bankininkystės diplominiai darbai

(4 darbai)

Banko finansinis tarpininkavimas ir rizikaĮvadas. Bankų finansinio tarpininkavimo reikšmė. Banko rizikos pagrindinės rūšys ir sąvokos. Kreditavimo operacijos. Kredito klasifikavimas. Banko reikalavimai teikiant paskolą. Overdraftas. Kreditinė linija. Kredito normavimas. Trumpalaikės, vidutinio ilgumo, ilgalaikės paskolos. Valstybės garantijos. Bankai kaip tarpininkai valiutų rinkoje. Valiutinė rizika ir jos valdymas. Valiutinių operacijų valdymas. Komercinių bankų investicinė veikla ir politika. Skirtumai tarp banko investicijų ir kredito. Pagrindiniai investicinės veiklos faktoriai. Investicinės veiklos rizika. Komercinių bankų netradicinės paslaugos. Lizingas. Faktoringas. Forfeitingas. Pasitikėjimo operacijos. Bankų finansinis tarpininkavimas Lietuvoje. Vilniaus bankas. Lietuvos komercinių bankų raidos perspektyvos rinkos ekonomikos sąlygomis. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1). Skaityti daugiau
Finansinių sprendimų priėmimas naudojant Lietuvos komercinių bankų paskolasĮvadas. Įmonės finansinių išteklių telkimo sprendimų priėmimas. Investiciniai sprendimai. Finansavimo sprendimai. Finansavimo šaltiniai. Finansinių sprendimų reikšmė įmonėje. Investicinių sprendimų priėmimo organizavimas įmonėje. Finansavimo sprendimų priėmimo organizavimas įmonėje. Kredito samprata ir paskolų rūšys. Paskolos klasifikavimo požymiai. Palūkanų normos ir jų skaičiavimas. Paskolų suteikimo tvarka. Paskolų grąžinimas. Kreditų grąžinimo užtikrinimo būdai. Lietuvos komercinių bankų išduodamų paskolų sąlygų analizė. Lietuvos komerciniai bankai ir jų veikla. Lietuvos komercinių bankų teikiamų paskolų ir jų suteikimo sąlygų analizė. Lietuvos komercinių bankų su paskolomis susijusių įkainių analizė. Lietuvos komercinių bankų teikiamų paskolų verslo klientams faktinių palūkanų tyrimas. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Lietuvos bankų teikiamos paslaugos fiziniams asmenimsĮvadas. Bankas kaip paslaugų teikėjas. Lietuvos bankų teikiamos paslaugos fiziniams asmenims. Lietuvos bankų teikiami kreditai. Bankų teikiamų būsto kreditų bendri bruožai bei jų skirtumai. Hansabanko teikiami būsto kreditai. Vilniaus banko teikiami būsto kreditai. Nordea LB banko teikiami būsto kreditai. Nord LB banko teikiami būsto kreditai. Parex banko teikiami būsto kreditai. Vartotojiškas kreditas. Kitos bankų teikiamos paslaugos. Indėliai. Lizingas. Elektroninis bankas. Kitos paslaugos. Lietuvos bankinės sistemos ateitis Europos sąjungos bankinių sistemų kontekste. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Lietuvos taupomojo banko (LTB) raida ir vaidmuoReziumė. Summary. Įvadas. Bankų atsiradimo prielaidos ir istorija. Bankų kilmė ir rūšys. Bankininkystės raida Lietuvoje. Lietuvos taupomojo banko ištakos. Taupomųjų kasų raida nepriklausomoje Lietuvoje (1918 – 1940 m.). Taupomosios kasos okupacijų metais. Lietuvos taupomojo banko (LTB) veikla atkūrus nepriklausomybę. Lietuvos taupomojo banko kūrimasis. Įsitvirtinimas bankų rinkoje. Lietuvos taupomojo banko (LTB) dukterinių įmonių veikla. Lietuvos taupomojo banko (LTB) valdymo struktūra ir tinklas. Skolintų ir nuosavų lėšų panaudojimas. Išvados. Skaityti daugiau