Šperos.lt > Finansai > Bankininkystė > Bankininkystės kursiniai darbai
Bankininkystės kursiniai darbai

(39 darbai)

2001-2004 metų finansinės būklės analizė: AB bankas "Swedbank" (Hansabankas)Santrauka. Summary. Įvadas. AB bankas "Hansabankas" finansinės būklės įvertinimas. AB bankas "Hansabankas" veiklos apžvalga. AB bankas "Hansabankas" teikiamų paslaugų apžvalga. AB bankas "Hansabankas" veiklos finansinė analizė. AB bankas "Hansabankas" pelningumo analizė ir perspektyva. Horizontali analizė. Horizontali balanso analizė. Horizontali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali analizė. Vertikali balanso analizė. Vertikali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Finansinių rodiklių analizė. Lietuvos makroekonomikos apžvalga. Bendrų ekonomikos rodiklių apžvalga. Finansinių rinkų apžvalga. Bankų atsargos Lietuvos banke. Pinigų ir valiutų rinka. Indėlių bankuose rinka. Bankų paskolų rinka. Vertybinių popierių rinka. UAB "Hansa investicijų valdymas" siūlomų pensijų fondų veiklos analizė. Pensijų fondų investavimo sritys. Mokesčių dydis pensijų fonduose. Pensijų fondų pelningumas. Išvados. Skaityti daugiau
Aktyvų analizė: SEB bankasĮvadas. Tikslas – išsiaiškinti SEB banko aktyvus, ir juos išanalizuoti. Įmonės paslaugų apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, vystymasis. SEB grupės misija, vizija ir vertybės. SEB socialinė atsakomybė. Bankų aktyvai ir pasyvai. Aktyvinių operacijų charakteristika. Kreditavimas – pagrindinė aktyvinė banko operacija. Kreditavimo tikslas, paskolų rūšys, ir kreditavimo etapai banke. Kreditų rūšys. Kreditavimo etapai banke. Kreditavimo operacijų apskaita. Kredito rinkos analizė. Abejotini aktyvai. Vertybiniai popieriai, jų rūšys. SEB banko aktyvų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Bankai ir parabankaiĮvadas. Bankai. Bankų esmė ir jų vykdymo funkcijos. Pagrindiniai bankų veiklos principai ir klasifikacija. Parabankai. Specializuotos institucijos. Pašto sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Bankininkystė LietuvojeĮžanga. Bankininkystės raida Lietuvoje. Komerciniai bankai. Bankų funkcijos. Pagrindiniai bankų veiklos principai. Svarbiausieji komerciniai bankai. Komercinių bankų veiklos indikatoriai. Komercinių bankų turtas ir jo dinamika. Banko balanso vertikali analizė. Banko balanso horizontali analizė. Išvados. Priedai (1). 2004-2005 metai. Skaityti daugiau
Bankininkystės pagrindaiPinigai ir jų reikšmė. Pinigų savybės. Pinigų funkcijos. Pinigų formos (standartas). Popierinių pinigų (valiutos) padengimas etapais. Dalinio rezervavimo principas bankininkystėje. Multiplikacinis bankų veiklos mechanizmas. Bankininkystė Lietuvoje. Lietuvos banko įsteigimas ir įkūrimas. Banko pobūdis, uždaviniai ir funkcijos. Banko akcininkai ir valdymas. Nacionalinė pinigų sistema. Lietuvos banko operacijos. Banko pinigų ir kredito politika. Banko vaidmuo nepriklausomybės laikais. Banko likvidavimai. Lietuvos banko atkūrimas. Bankų sistemos institucijų klasifikavimas. Lietuvos banko veikla ir funkcijos. Lietuvos banko valdymas. Funkcijos. Tarptautiniai Lietuvos banko ryšiai. Lietuvos banko dalyvavimas integracijos į Europos Sąjungą (ES) procese. Komercinių bankų steigimas ir valdymas. Banko steigimo tvarka. Banko valdymas. Banko kapitalas. Banko likvidavimas. Komercinių bankų tikslas ir veiklos aplinka. Bankų veiklos rizika ir jos valdymas. Likvidumo samprata. Likvidumo svarba komercinio banko veiklai. Banko procesų organizavimas. Banko procesų turinys. Balanso straipsnių turinys. Banko analizės metodai ir rodikliai. Banko analizės formos. Nešvarių pinigų plovimas ir jo prevencija banke. Sąskaitų atidarymas ir jų tvarkymas. Sąskaitų atidarymo tvarka. Indėliai yra pagrindinis bankų lėšų šaltinis. Indėliai ir jų draudimo sistema. Kreditavimo operacijos. Kreditų rūšys. Kreditavimo principai. Kredito suteikimo procedūra. Kredito grąžinimo užtikrinimas. Kredito rizika ir jos valdymas. Paskolų grupavimas. Faktoringas. Korespondentinė bankininkystė. Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema "Litas". Apskaitos banke organizavimas. Bankų marketingo turinys ir principai. Bendras marketingo apibūdinimas. Banko paslaugų ypatumai ir marketingas. Rinkos tyrimų uždaviniai ir struktūra. Kokybės svarba. Kainų dimensija. Marketingo strategijų topologija. Pagrindinės sąvokos. Skaityti daugiau
Bankinių pajamų struktūrinė analizė: AB "Šiaulių bankas"Bankinių pajamų struktūrinė analizė AB "Šiaulių bankas" pavyzdžiu. Įvadas. Teorinė dalis. Pajamų samprata. Pagrindinė informacija apie AB Šiaulių bankas. Praktinė dalis. AB Šiaulių banko pajamų struktūra. Palūkanų pajamos. Paslaugų ir komisinių pajamos. Pajamos iš operacijų užsienio valiuta. Pajamos iš vertybinių popierių. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Banko finansinė analizė: "DnB NORD bankas"Banko veiklos analizės profesinės praktikos darbas. Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti pagal pateiktus duomenis AB "DnB NORD banko" veiklą 2007–2009 metų III ketvirčio. Turto pelningumas. Grynojo pelningumo rodiklis. Kapitalo pelningumo rodiklis. Banko pajamų bazė. Turto pajamingumas. Akcinio kapitalo pelningumas. Kapitalo daugiklis. Lietuvos banko normatyvai kredito įstaigoms. Likvidumas. Kapitalo pakankamumas. Kredito įstaigų finansinė atskaitomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Banko kapitalas ir pelno paskirstymasĮvadas. Banko samprata. Bankų rūšys. Komerciniai, specializuoti ir užsienio bankai. Komercinių, specializuotų ir užsienio bankų kapitalas. Komercinių, specializuotų ir užsienio bankų steigimas ir akcinis kapitalas. Kitas komercinių, specializuotų ir užsienio bankų kapitalas. Banko kapitalai ir rezervai. Komercinių, specializuotų ir užsienio bankų pelnas ir jo paskirstymas. Lietuvos bankas. Lietuvos banko kapitalas. Lietuvos banko pelnas ir jo paskirstymas. Bankų kapitalo ir pelno situacijos Lietuvoje 2000-2005 m. Apžvalga. Išvados. Skaityti daugiau
Banko komunikacijos priemonės ir įvaizdžio formavimas: AB "Vilniaus bankas"Paslaugų teikėjų ir vartotojų bendravimo priemonės, Įmonės įvaizdžio esmė ir svarbiausios formavimo ypatybės, AB Vilniaus banko komunikavimo sistema, AB Vilniaus Banko istorija, Banko paslaugų vartotojai, Vilniaus Banko ir jo paslaugų vartotojų bendravimo priemonės, tyrimas - paslaugų vartotojų požiūris į AB Vilniaus banko aptarnavimą, Tyrimo metodika, Tyrimo rezultatai, Komunikacinės veiklos tobulinimo galimybės Vilniaus Banke. Skaityti daugiau
Banko kreditavimo formų analizė: AB "Šiaulių bankas"Įvadas. Komercinis bankas. Banko operacijos. Kreditai. Kredito rizikos valdymas. Palūkanos. Palūkanų normų rizikos valdymas. Finansinė rizika. Valiutos keitimo rizika. Faktoringas. Libor. AB "Šiaulių banko" veikos kreditavimo formų analizė. Trumpa AB "Šiaulių banko" istorija. AB "Šiaulių banko" misija ir tikslai. AB "Šiaulių banko" valdymo struktūra. AB "Šiaulių banko" SWOT analizė. AB "Šiaulių banko" teikiami kreditai. Kreditai smulkiajam ir vidutiniam verslui plėtoti. Kreditai smulkiajam ir vidutiniam moterų verslui. Overdraftai. Mikrokreditai iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko resursų. Kreditai iš pasaulio banko resursų. Kreditai iš Phare programos lėšų. Faktoringas. AB "Šiaulių banko" rizikos valdymas. Finansinė kreditų ir palūkanų paskutinių trijų metų analizė. Išvados. Rekomendacija. Skaityti daugiau
Bankų funkcijos ir bankininkystės raidaĮvadas. Bankų veiklos esmė ir turinys. Bankų sistema ir jos struktūriniai elementai (Centrinis Bankas (CB), Komercinis Bankas (KB), Pasaulio Bankas (PB) ir kt.). Bankai ir jų funkcijos (Centrinio Banko (CB) funkcijos, Komercinio Banko (KB) funkcijos, Pasaulio Banko (PB) funkcijos ir kt.). Bankų vaidmuo ir naudingumas visuomenei. Bankų istorijos apžvalga. Skaityti daugiau
Central Banks of Lithuania, Poland and FranceDarbas anglų kalba. Centriniai Lietuvos, Lenkijos ir Prancūzijos bankai. Lithuania central bank. Origins of Central Banking in Lithuania. Bank of Lithuania in 1922–1940. Restoration of the Bank of Lithuania in 1990 and its activities to the Present. Management and structure. Accounting and reporting. Lithuanian Bank objective. Lithuanian Bank functions. System of Monetary Policy Instruments. Foreign reserves. Principal Provisions of Bank of Lithuania. Foreign Reserve Management. Participation in GS Auctions. Supervision of Credit Institutions. Prudential Requirements and Ratios. Currency Issue and Withdrawal international relations. Central bank of Poland. The history of central banking in Poland. Monetary policy. Open market operations. Required reserves. Credit-deposit operations. Exchange rate policy principles. Central bank functions. Central bank of France. The history of central banking in France. 1800 Creation of the Banque de France 1936-1945 nationalization. 1993 A landmark reform grants the Bank independence. The European System of Central Banks (ESCB): a new institutional framework for the single monetary policy. The tasks of the The European System of Central Banks (ESCB). Organization of the The European System of Central Banks (ESCB). The European System's of Central Banks (ESCB) operating principles. The singleness of the design and management of operations. The decentralization of operations. Definition of the single monetary policy. Presentation of the Activities of the Banque de France. The banque de France and quality of banknotes. The Banque de France and monetary policy. The Banque de France and foreign exchange reserves. The Banque de France, settlement systems and means of payment. The Banque de France, statistics and studies. The Banque de France and international relations. The banque de France, banking supervision and financial stability. The Banque de France and data on non-financial corporations. The Banque de France and services to public authorities. The Banque de France and consumer protection. Skaityti daugiau
Centrinis bankas (CB) (8)Įvadas. Centrinio banko (CB) samprata. Centrinio banko (CB) atsiradimas. Centrinio banko (CB) nepriklausomumas. Centrinio banko (CB) funkcijos. Pinigų emisija. Monetarinė politika. Atviros rinkos operacijos. Diskonto paskolų palūkanų norma. Privalomųjų atsargų norma. Centrinis bankas (CB) - "bankų bankas". Bankų priežiūra. Valiutos kurso politika. Europos centrinis bankas (ECB). Išvados. Skaityti daugiau
Centrinis bankas (CB) ir jo vaidmuo ekonomikoje (2)Makroekonomikos kursinis darbas. Įžanga. Lietuvos banko struktūra. Lietuvos banko funkcijos ir veiklos organizavimas. Lietuvos banko balansas ir jo nepriklausomybės problemos. Lietuvos banko pagrindinis tikslas ir funkcijos. Finansinės ataskaitos sudarymo pagrindai ir pateikimas. Apskaitos politika. Rizika ir jos valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninė bankininkystė LietuvojeElektroninės bankininkystės samprata. Elektroninės bankininkystės plėtojimo galimybės Lietuvoje ir užsienio šalyse. Numatomos elektroninės bankininkystės raidos tendencijos Lietuvoje. Ar saugi internetinė bankininkystė? Europoje elektroninei bankininkystei atsivėrė kelias. Sąskaitos Internete - taip, kreditai – ne. Eros pradžia elektroninės bankininkystės situacija Lietuvoje. Didieji Lietuvos bankai kartu populiarins elektroninę bankininkystę. Nuo metų pradžios elektroninio bankingo klientų padaugėjo 23%. Elektroninės bankininkystės sistemos (EBS) privalumai, lyginant su tradicine bankininkyste. Elektroninės bankininkystės trūkumai. Elektroninės bankininkystės sistemos naudojimo problemos. Elektroninei bankininkystei būdingos rizikos ir jų valdymas. Elektroninė bankininkystė. UAB "Vilniaus bankas". Elektroninės bankininkystės sistemos. Struktūra "VILNIAUS BANKE". Mokėjimo kortelės. VB Internet@s. VB telebankas. VB Linija ir faksas. "Vilniaus banko" elektroninės bankininkystės funkcinės galimybės. Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninės bankininkystės sistema: jos plitimo tendencijos, privalumai, trūkumai vartotojo ir organizacijos atžvilgiaisAbstract. Įvadas. Elektroninio verslo koncepcija. Elektroninės bankininkystės apžvalga. EBS teikiamų paslaugų klasifikavimas. kompiuteriniai tinklai ir bankinės operacijos namuose. Pokyčiai pinigų apyvartos sistemoje. EBS paslaugų teikimo institucijos. EBS vartotojų apžvalga pasaulyje. EBS raidos trikdžiai Lietuvoje. Vartotojai. EBS paslaugų kainos. EBS paslaugas teikiančios institucijos. EBS technologijos, saugumas ir naudojimo problemos. EBS privalumai lyginant su tradicine bankininkyste. Išvados. Skaityti daugiau
Europos centrinis bankas (ECB) ir jo veiklaĮvadas. Europos ekonominės ir valiutinės integracijos vystymosi istorija. Europos centrinių bankų (ECB) sistemos ir bendros valiutos sukūrimo priežastys ir etapai. Pirmasis Europos valiutų sąjungos etapas (1990-1993). Antrasis Europos valiutų sąjungos etapas (1994-1998). Trečiasis Europos valiutų sąjungos etapas (1999-2002). Centrinis Europos bankas (ECB) ir jo veikla. Europos Centrinio banko (ECB) modelio pasirinkimas: Mastrichto sutartis. Europos Centrinis banko sistemos (ECBS) tikslai, pareigos ir paskirtis. Europos centrinio banko (ECB) veikla. Europos centrinio banko (ECB) darbo organizavimas. Europos Centrinio banko (ECB) kapitalas. Centrinio banko (CB) nepriklausomumas ir atskaitomybė. Lietuvos bankas ir jo integravimas į Europos monetarinę sistemą. Lietuvos banko veiklos. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Europos centrinis bankas (ECB) ir LietuvaĮvadas. Europos centrinis bankas (ECB). Europos centrinio banko (ECB) samprata, tikslai ir uždaviniai. Europos centrinio banko struktūra (ECBS). Europos centrinio banko vaidmuo. Europos centrinio banko funkcijos. Europos centrinio banko veikla 2005–2006 metais. Europos centrinis bankas (ECB) ir Lietuva. Europos centrinio banko (ECB) ryšys su Lietuva. Infliacija. Vyriausybės finansai. Valiutos kursas. Ilgalaikių paskolų palūkanų norma. Lietuvos auksas – Europos centriniam bankui. Europos centrinis bankas (ECB) Lietuvos banko kontekste. Europos centrinio banko palūkanų kaitos įtaka. Išvados. Priedai (4). Darbas iliustruotas grafikais ir diagramomis. Skaityti daugiau
Europos Centrinis Bankas (ECB): pinigų politika unifikuojant nacionalines valiutasĮvadas. Europos Centrinis Bankas: genezė, struktūra ir funkcijos. Bendros valiutos politika. Lietuvos Respublikos (LR) pasirengimas įsilieti į euro zoną: patirties įvertinimas. Pastangos įsivesti eurą. Lietuvos siekio įsivesti eurą įvertinimas. Išlaidos. Skaityti daugiau
Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko veikla tarptautiniu ir regioniniu mastuĮvadas. Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko steigimas. Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) steigimo sutarties apžvalga. ERPB organizacinė struktūra ir valdymas. Tarptautinis ERPB pobūdis. Teisinis statusas, imunitetas, privilegijos ir atleidimai. Pakeitimai, aiškinimas, arbitražas. Galutinės nuostatos. Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko veikla Europoje. ERPB šiandienos Europoje. ERPB veiklos vertinimas. ERPB strategija Lietuvai. Dabartinės ERPB veiklos Lietuvoje apžvalga. ERPB veiklos Lietuvoje aplinka. ERPB strateginės kryptys Lietuvoje. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau