Šperos.lt > Finansai > Bankininkystė > Bankininkystės pristatymai
Bankininkystės pristatymai

(19 darbai)

Banko analizė: AB "Hansabankas"PowerPoint pristatymas. Misija. Vizija. "Hansabankas" teikia šias paslaugas. "Hansabanko" grupės pozicijos rinkoje pagal veiklos rūšis. Gyvybės draudimo rinka Lietuvoje. Pensijų fondų rinka Lietuvoje. Lizingo rinkos dalis pagal finansinį portfelį. Faktoringo rinkos dalys pagal apyvartą. "Hansabankas" visuomenei. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir grafikais. Skaityti daugiau
Banko bankrotasPowerPoint pristatymas. Darbo tikslas - apžvelgti banko bankroto skirsnius. Darbo uždaviniai. Banko bankroto procedūros teisinis reglamentavimas. Bankas pripažįstamas nemokiu. Banko bankroto byla. Bankrutavusio banko likvidavimas. Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė. Išvados. Skaityti daugiau
Banko darbuotojų motyvavimasPowerPoint pristatymas. Planas. Darbo tikslas. Motyvacijos teorijos ir jų pritaikomumas. Motyvavimo būdai. Praktinio tyrimo "motyvacijos sistema organizacijoje" problema ir tikslas. Tyrimo objektas. Tyrimo anketos pristatymas. Tyrimo respondentų atranka. Socialiniai-demografiniai respondentų bruožai. Darbuotojo savijauta organizacijos kontekste. Klausimų bloko "tiesioginio vadovo vadovavimo ir planavimo įgūdžiai" įvertinimas. Skyriaus bendro psichologinio klimato įvertinimas. Darbo užduočių aiškumas ir pasidalijimas. Papildomi higienos ir motyvaciniai veiksniai. Praktinės dalies apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Banko kreditų gavimo sąlygos ir kaštai LietuvojePowerPoint pristatymas. Bankų teikiami kreditai. Paskolos būstui įsigyti sąlygos. Vartotojiškos paskolos su užstatu. Verslo klientams teikiamų kreditų tipai. Paskolos. Kredito linijos užstatas. Faktoringo tipai. Kredito gavimo sąlygos. Būsto kredito analizė. Banko pasirinkimas. Būsto vertė. Bankų nustatomi kreditų terminai. Minimali bankų teikiama būsto paskolos suma. Mokesčiai už sutarties sąlygų keitimą. Užstatas. Skaityti daugiau
Bankų raida Lietuvoje (2)PowerPoint pristatymas. Tikslas. Bankininkystės raida Lietuvoje. Bankininkystės raida Lietuvoje (2). Rytų skolinamoji kasa. Pirmasis bankas. Lietuvos bankas. Litas. Išvados. Skaityti daugiau
Bankų raida pasaulyjePowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Pirmosios bankininkystės užuomazgos. Pirmųjų bankų užuomazgos. Žiro bankai, operacija. Šeimos. Išvados. Skaityti daugiau
Būsto paskolos, jų dinamika ir reikšmė banko finansiniam rezultatuiPowerPoint pateiktis. Kas tai? Kokios yra būsto paskolos palūkanos? Kaip grąžinama panaudota būsto paskola? Bankų pasiskirstymas būsto paskolų rinkoje. Būsto paskolos dydis Lietuvoje. Būsto paskolų likučiai pagal apskritis. Būsto paskolų dinamika apskrityse. Bankų išduotų būsto paskolų likučių dinamika. Bankų išduotų būsto paskolų likučių dinamika. Naujų paskolų išdavimas 2006 – 2010 metais. SEB, DnB NORD, Swedbank, Nordea bank Lietuva finansinių duomenų koreliacija 2006-2009 metais. SEB banko finansinių duomenų koreliacija 2006-2009 metais. Swedbank finansinių duomenų koreliacija 2006-2009 metais. DnB NORD finansinių duomenų koreliacija 2006-2009 metais. Nordea bank Lietuva finansinių duomenų koreliacija 2006-2009 metais. Skaityti daugiau
Centrinis bankas (CB) (9)PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Bankų istorijos apžvalga. Pagrindinės bankų grupės. Centrinis bankas (CB). Centrinio banko (CB) tikslai ir funkcijos. Centrinio banko (CB) veiklos įtaka ekonomikai. Lietuvos centrinis bankas. Centriniai bankai kitose valstybėse. Europos centrinis bankas (ECB). Išvados. Skaityti daugiau
Centrinis bankas (CB) ir jo funkcijosPowerPoint pristatymas. Lietuvos banko istorija. Centrinio Banko (CB) istorija nepriklausomybės laikais. Centrinis bankas (CB) veikla įstojus į Europos Sąjungą (ES). Centrinio banko (CB) tikslas. Centrinio banko (CB) funkcijos. Centrinio banko (CB) valdymas ir struktūra. Centrinio banko (CB) uždaviniai. Monetarinė politika. Centrinio banko (CB) pinigų politikos tikslai. Centrinis bankas (CB) įgyvendina monetarinę politiką šiomis trimis priemonėmis. Atviros rinkos operacijos. Diskonto norma. Rezervų reglamentavimas. Skaityti daugiau
Centrinis bankas (CB) ir jo vaidmuo ekonomikoje (3)PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Centrinio banko kilmė. Centrinis bankas (CB). Pinigų pasiūlos kontrolė. Pinigų ir kapitalo rinkų stabilizavimas. Paskutinis išteklių šaltinis. Mokėjimų mechanizmo palaikymas ir tobulinimas. Centrinio banko (CB) tikslai. Centrinis bankas (CB) veikia visą ekonomiką atlikdamas. Privalomųjų rezervų norma lemia pinigų pasiūlos apimtis. Palūkanų norma lemia kreditų kainą. Operacijos atviroje rinkoje. Visuomenės nuomonė ir lūkesčiai. Centrinio banko (CB) vaidmuo "Bankų konkurencijoje". Europos centrinis bankas (ECB). Lietuvos bankas. Federalinės rezervų sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Europos centrinis bankas (ECB) ir jo veikla (2)PowerPoint pristatymas. Europos centrinių bankų (ECB) sistema. Europos centrinių bankų (ECB) sistemos uždaviniai. Europos centrinis bankas (ECB). Europos centrinio banko (ECB) tikslas ir uždaviniai. Europos centrinio banko (ECB) valdymas. Europos centrinių bankų (ECB) sistemos struktūra. Europos centrinio banko (ECB) finansinių rodiklių analizė. Europos centrinio banko bendrojo pelno kitimas. Grynųjų palūkanų pajamų kitimas. Europos centrinio banko administracinių išlaidų kitimas. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB)PowerPoint pristatymas. Istorija. Narystė ERPB. Struktūra. ERPB prezidentas – Jean Lemierre. Veikla. Bankas finansuoja šias sritis. Paskolos suteikimas. Lietuva ir ERPB. Projektai. Ignalinos atominė elektrinė ir ERPB. 2005 m. Išvada. Skaityti daugiau
Joint-stock company "Šiaulių bankas": presentation on activities and perspectivesPowerPoint pristatymas anglų kalba. Šiaulių banko pristatymas ir veiklos perspektyvos. Group structure. Network. Bank sector. Rudential norms. Structure of the balance sheet. Clients. Bank performance. Loan portfolio. Loan portfolio. Deposits. Shareholders. Shares at NASDAQ OMX Vilnius. Conclusions. Skaityti daugiau
Komercicnio banko steigimasPowerPoint pristatymas. Komercinių bankų steigimas: tvarka ir reikalavimai. Bankas. Banko steigimo tvarka. Steigėjai. Banko akcininkai. Steigėjai. Kapitalas. Min.kapitalas > 5 mln. eurų. Lėšos. Leidimas. Licencijos gavimo eiga. Licencijos požymiai. Skaityti daugiau
Pasaulio bankas (4)PowerPoint programa. Pasaulio Bankas- Tarptautinė kredito organizacija, jungianti finansines institucijas. Valstybių narių skaičius finansinėse institucijose. Pasaulio bankas įkurtas 1944 – besivystančių šalių ekonomikai skatinti. Pasaulio banko paskirtis. Pasaulio Bankas – kasmet skiria 20-22 milijardus Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių. Pasaulio banko valdymas. Kreditų skyrimą tvarko-Paskolų departamentas, turintis skyrius. Bankų narių vyriausybės kuria Pasaulio Banko kapitalą. Didžioji dalis TRPB gaunamų aktyvų. Paskolų gavimo būdai. Pasaulio Bankas kas metus patvirtina. Projekto įgyvendinimo ciklai (etapai). Pasaulio Bankas ir Lietuva. Pasaulio Banko skelbiama informacija apie Lietuvą. Išvados. Skaityti daugiau
Pasaulio bankas (6)PowerPoint pristatymas. Tikslas. Įvadas. Didžiausią akcijų skaičių turi... Pagrindinės pasaulio banko funkcijos. Pasaulio banko valdymas. Paskolos gavimas. Projektas- būtina paskolos gavimo sąlyga. Projekto įgyvendinimo ciklas. Pasaulio bankas ir Lietuva. Lietuvos banko struktūra. Išvada. Skaityti daugiau
Pasaulio bankas (7)PowerPoint pristatymas. Pasaulio bankas įkurtas 1944. Pasaulio Bankas - Tarptautinė kredito organizacija, jungianti finansines institucijas. Pasaulio banko funkcijos. Pasaulio Banko valdymas. Pasaulio bankas suteikia dviejų tipų paskolas. Kreditų skyrimą tvarko - Paskolų departamentas, turintis skyrius. Pasaulio banko pirkimo principai. Pasaulio Bankas ir Lietuva. Pasaulio bankas. PB skelbiama informacija apie Lietuvą 2005 m. Lietuvos ateities darbai, susiję su įsipareigojimais Pasaulio bankui. Išvados. Skaityti daugiau
Pasaulio bankas (8)PowerPoint pristatymas. Pasaulio bankas. Pasaulio banko struktūra. Tarptautinis Rekonstrukcijos ir Plėtros Bankas. Tarptautinė vystymosi asociacija. Tarptautinė finansų korporacija. Daugiašalė Investicijų Garantijų Agentūra. Tarptautinis Investicijų Ginčų Sprendimo Centras. Pasaulio bankas –kaip akcinė bendrovė. Pasaulio banko valdymas. Pasaulio banko prezidentas. Pasaulio banko veikla. Pasaulio banko funkcijos. Pasaulio bankas Lietuvoje. Pasaulio bankas Lietuvoje (2). Pasaulio bankas finansinės krizės metu. Pasaulio banko kritika. Išvados. Skaityti daugiau
Vokietijos federalinio banko veiklos principaiPowerPoint pristatymas. Vokietijos federalinis bankas. Vokietijos federalinio banko veiklos principų sritys. Vokietijos federalinio banko uždaviniai ir struktūra. Bankų priežiūra ir indėlių apsauga. Bankų priežiūros pagrindinė koncepcija. Pinigų politikos priemonės. Refinansavimo politika. Diskonto politika. Lombardo politika. Atvirosios rinkos politika. Privalomųjų rezervų politika. Indėlių politika. Valiutų rinkos politika. Vokietijos pinigų politikos priemonių naudojimo raida pastaraisiais metais. Skaityti daugiau