Šperos.lt > Finansai > Bankininkystė > Bankininkystės referatai
Bankininkystės referatai

(68 darbai)

Bankai Lietuvoje (4)Įvadas. Bankų raida Lietuvoje. Bankinės sistemos struktūra. Bankų turtas ir pinigai. Lietuvos centrinis bankas. Komerciniai bankai. Kredito unijos. Bankų sisteminis pažeidžiamumas. Bankinės paskolos šiandien. Išvados. Skaityti daugiau
Bankas - rizikos įmonėĮvadas. Bankų sistemos pažeidžiamumas. Banko rizikos tipai ir rūšys. Rizikos įveikimo priemonės ir padengimo šaltiniai. Išvados. Skaityti daugiau
Banko analizė: "SEB bankas"Finansų institucijos analizė. Įvadas. Trumpa banko veiklos raida. SEB misija ir vertybės. SEB banko paslaugos. Sąskaitos ir mokėjimai. Debeto ir kredito kortelės. Taupymas ir investavimas. Kreditai. Lizingas. SEB pensija. Draudimas ir kitos paslaugos. Antrinės įmonės. SEB veiklos apžvalga. SEB grupės pagrindiniai veiklos rodikliai. SEB banko veiklos pagrindiniai veiklos rodikliai. SEB banko pasiekimai ir įvertinimai. Išvados. Skaityti daugiau
Banko indėliaiĮvadas. Banko indėliai. Einamosios banko sąskaitos. Taupomieji indėliai. Terminuotieji indėliai. Pajamų kaupimo indėliai. Atvirieji indėliai. Čekinis indėlis. Čekinė sąskaita. Indėlių saugumas. Ką siūlo Lietuvos bankai? Vilniaus Bankas. Hansa-LTB. Parex Bankas. Kredyt Bank. Lietuvos Žemės Ūkio bankas. Medicinos bankas. Nordea Bank Lietuva. Šiaulių bankas. Sampo. Išvados. Skaityti daugiau
Banko nuosavas kapitalas: DnB NordĮvadas. Praktinė dalis. Banko kapitalas. Banko kapitalo funkcijos ir šaltiniai. Banko nuosavo kapitalo valdymas. Kapitalo didinimo valdymas. Banko valdybos sprendimai dėl nuosavo kapitalo didinimo. Kapitalo srautai. Nuosavo kapitalo normos ir jo augimo galimybės. Išorinio kapitalo pritraukimas. Teorinė dalis. Bendra informacija apie banką. DnB NORD valdymo įmonės įstatinis kapitalas. Išvados. Skaityti daugiau
Banko paskolos apyvartiniam kapitalui papildyti. Kredito linijaĮvadas. Banko paskola apyvartiniam kapitalui. Samprata ir esmė. Galimybės ir privalumai. Trūkumai. Paskolos užtikrinimas. Pagrindinės sąlygos paskolos apyvartiniam kapitalui gauti. Kredito linija. Kredito linijos sąvoka. Kredito linijos ypatybės. Kredito linijos grąžinimą užtikrinančios priemonės. Kredito linijos privalumai. Kredito linijos trūkumai. Kredito linijos ir overdrafto skirtumas. Kredito linijos kaina. Kredito linijos paraiška. Išvados. Skaityti daugiau
Banko pristatymas: Ūkio bankasĮvadas. Banko istorija. Apie Ūkio banką. Bankas ir jo strategija. Vizija, misija bei dukterinės įmonės. Banko vadovai. Ūkio banko investicijų valdymas. Socialinė atsakomybė. Karjera. Finansinėms institucijoms. Paslaugos. Sąskaitos atidarymas. AML politika. IBAN naudojimas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES). Investuotojams. Akcijos. Investuotojo kalendorius. Veikla susijusi si privačiais klientais. Eta bankas. Vietiniai pinigų pervedimai. Grynųjų pinigų pervedimai. Čekiai. Terminuotasis indėlis. Investavimo principas. Mokėjimo kortelės. Vartojimo kreditai. Investavimas. Finansų maklerio paslaugos. Draudimas. Operacijos su grynaisiais pinigais. Seifų nuoma. Veikla susijusi su verslo klientais. Eta bankas. Indėlių sąskaitos. Mokėjimo kortelės. Dokumentiniai atsiskaitymai. Akredityvai. Dokumentų inkaso. Vekseliai. Finansavimas. Investicinių projektų investavimas. Kreditai įmonėms, siekiančioms Europos Sąjungos (ES) fondų paramos. Apyvartinių lėšų kreditavimas. Faktoringas. Ūkio banko lizingas. Ūkio banko valdymo struktūra. Aktualijos. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Banko sąskaita ir atsiskaitymasĮvadas. Banko sąskaita. Atsiskaitymai. Čekiai. Vekseliai. Atsiskaitymai mokėjimo pavedimais. Akredityvas. Inkaso. Išvados. Skaityti daugiau
Banko veiklos analizė Lietuvos bankų sektoriaus situacijoje: AB "Snoras"Įvadas. Darbo tikslas - išnagrinėti Lietuvos bankų sektoriaus situaciją bei pateikti jame veikiančio "Snoro" banko veiklos analizę. Lietuvos bankų sektorius. Bankų veiklos ypatybės. Veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas. Pelningumas ir veiklos efektyvumas. Banko "Snoras" vieta ir reikšmė sektoriuje. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė. Konkurentinės aplinkos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Banko veiklos analizė Lietuvos bankų sektoriaus situacijoje: AB "Snoras" (3)Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti ir aprašyti. Lietuvos bankų sektorių bei jame veikiantį banką SNORAS. Konkurencinė aplinka. Bankininkystės sektorius. Konkurentai. Vartotojai. Paslaugos. Produktai pakaitalai. Įėjimo į šaką barjerai. Banko strategijos ir kompetencijos. Numatomi scenarijai. Galimybės ir pavojai. Firmos apibūdinimas. Istorija. Produktai. Firmos kultūra ir filosofija. Firmos veiklos mastas. Firmos dydis. Firmos išskirtinės kompetencijos, resursai. Firmos stipriosios ir silpnosios pusės. Esama strategija. Vizija, misija, tikslai. Strategija korporacijos, verslo lygmenyse. Konkurencinio pranašumo priežastys. Problemos, su kuriomis susiduria firma. Stipriųjų ir silpnųjų pusių suderinimas su galimybėmis ir pavojais. Kitos problemos aktualios firmai. Sistemos nelankstumas. Finansų rinkų įtaka bankui. Personalo problemos. Banko įvaizdžio siejimas su Rusija. Verslo lygmens strategijų analizė. Siūloma strateginė alternatyva. Strateginis žemėlapis. Išvados. Skaityti daugiau
Banko veiklos organizavimas ir planavimasĮvadas. Banko sąskaitos atidarymas. Banko sąskaitos uždarymas. Indėliai. Mokėjimai. Mokėjimų nurodymai. Debeto mokėjimo nurodymas. Tiesioginis debetas. Čekiai. Vekseliai. Akredityviai. Tarptautinis mokėjimo nurodymas. Mokėjimų kortelės. Banko paslaugos valiutų mainų rinkoje. Paslaugos vertybinių popierių rinkoje. Paskolos privatiems asmenimis. Vartojimo kreditas. Būsto paskola. Paskolos verslo klientams. Investicinė paskola. Paskola apyvartiniam kapitalui. Kredito linija. Kredito limitas. Faktoringas. Banko garantijos. Investiciniai fondai. Elektroninė bankininkystė. Kitos paslaugos. Skaityti daugiau
Bankų sistema Lietuvoje (8)Įvadas, Bankai. Bankų tipai. Centrinis bankas. Lietuvos bankas. Komerciniai bankai. Užsienio bankų skyriai. Užsienio bankų atstovybės. Bankų paslaugos. Paskolos. Overdraftai. Garantijos ir laidavimai. Prekybos finansavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bankų veikla LietuvojeĮvadas. Bankų veiklos esmė ir turinys. Vaidmuo. Bankų veiklos aplinka. Pagrindiniai bankų veiklos principai. Bankų sistema. Lietuvos bankų sistema. Bankų veiklos apžvalga. Paskolų portfelis. Pelningumas ir veiklos efektyvumas. Bankų priežiūros tikslai ir paskirtis. Bankų priežiūra Lietuvoje. Dokumentinė priežiūra. Banko inspektavimas. Banko vidaus priežiūros organizavimas. Kitos bankus prižiūrinčios institucijos. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Centrinio banko (CB) nepriklausomumasCentrinis bankas (CB) ir jo nepriklausomumas. Argumentai už centrinio banko nepriklausomumą: Ekonominiai argumentai. Politiniai argumentai. Finansiniai argumentai. Argumentai prieš centrinio banko nepriklausomumą. Demokratinis teisėtumas. Nuosekli ekonominė politika. Skatinamasis ir biurokratinis elgesys. Centrinio banko institucinis, asmeninis, finansinis nepriklausomumas. Nacionaliniai bankai ir Europos centrinis bankas (ECB). Skaityti daugiau
Centrinio banko (CB) vaidmuo ir funkcijosĮvadas. Lietuvos banko istorija. Lietuvos bankas 1922-1940 metais. Lietuvos banko atkūrimas 1990 metais. Ir veikla iki šių dienų. Monetarinė politika. Monetarinės politikos poveikis: Keinsistinis požiūris. Monetarinė politika: monetarinis požiūris. Bankų sistema. Centrinio banko (CB) vaidmuo, tikslo įgyvendinimas ir funkcijos. Valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Išvados. Skaityti daugiau
Centrinio banko (CB) veiklos principaiCentrinio banko vaidmuo ekonomikoje. Pinigų pasiūlos kontrolė. Pinigų ir kapitalo rinkų stabilizavimas. Paskutinis išteklių šaltinis. Mokėjimų mechanizmo palaikymas ir tobulinimas. Centrinio banko tikslai ir veiklos kanalai. Kanalai, kuriais veikia centriniai bankai. Euro įvedimas Lietuvoje. Lietuvos banko svarbiausi darbai. Teisinės bazės tvarkymas. Logistinis ir organizacinis pasirengimas. Visuomenės informavimas, bendradarbiavimas su Lietuvos ir Europos Sąjungos institucijomis. Euro įvedimo nauda. Valstybėms Europos Sąjungos (ES) narėms, norinčioms įsivesti eurą, keliami reikalavimai. Skaityti daugiau
Centrinio banko tikslas. Centrinio banko savarankiškumasCentrinio banko tikslas. Europos centrinių bankų sistema (ECBS). Centrinio banko savarankiškumas ir nepriklausomumas. Skaityti daugiau
Centrinio banko vaidmuoPowerPoint pristatymas. Centrinio banko sąvoka. Centrinio banko funkcijos. Centrinio banko funkcijos. Centrinio banko tikslai. Centrinių bankų veiklos kanalai. Centrini banko politikos įrankiai. Centrinio banko monetarinė politika. Atviros rinkos operacijos. Diskonto politika. Pagrindinės diskonto politikos kryptys. Rezervų reglamentavimas. Lietuvos centrinis bankas. Lietuvos centrinio banko (LCB) valdymas ir struktūra. Lietuvos centrinio banko (LCB) funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Centrinio banko vieta ekonominėje politikojeĮvadas. Istorija. Lietuvos centrinės bankininkystės ištakos. Lietuvos bankas 1922-1940 metais. Lietuvos banko atkūrimas 1990 metais ir veikla iki šių dienų. Centrinio banko tikslas, funkcijos. Tikslas. Funkcijos. Centrinio banko – Lietuvos banko vaidmuo ekonomikoje. Pinigų politika. Užsienio centrinių bankų vaidmuo ekonomikoje. Pinigų pasiūlos kontrolė. Pinigų ir kapitalo rinkų stabilizavimas. Paskutinis išteklių šaltinis. Išvados. Skaityti daugiau
Centrinis bankas (CB) (4)Įvadas. Centrinis bankas (CB). Banko balansas. Pinigų pasiūlos kontrolė. Pinigų ir kapitalo rinkų stabilizavimas. Paskutinis išteklių šaltinis. Mokėjimų mechanizmo palaikymas ir tobulinimas. Monetarinės politikos instrumentai. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) bankininkystės sistemų stabilumas. Išvados. Temų palyginimas. Pinigų struktūra. Pinigų pasiūlos augimas. Skaityti daugiau
...