Šperos.lt > Finansai > Bankininkystė
Bankininkystė

(157 darbai)

2001-2004 metų finansinės būklės analizė: AB bankas "Swedbank" (Hansabankas)Santrauka. Summary. Įvadas. AB bankas "Hansabankas" finansinės būklės įvertinimas. AB bankas "Hansabankas" veiklos apžvalga. AB bankas "Hansabankas" teikiamų paslaugų apžvalga. AB bankas "Hansabankas" veiklos finansinė analizė. AB bankas "Hansabankas" pelningumo analizė ir perspektyva. Horizontali analizė. Horizontali balanso analizė. Horizontali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali analizė. Vertikali balanso analizė. Vertikali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Finansinių rodiklių analizė. Lietuvos makroekonomikos apžvalga. Bendrų ekonomikos rodiklių apžvalga. Finansinių rinkų apžvalga. Bankų atsargos Lietuvos banke. Pinigų ir valiutų rinka. Indėlių bankuose rinka. Bankų paskolų rinka. Vertybinių popierių rinka. UAB "Hansa investicijų valdymas" siūlomų pensijų fondų veiklos analizė. Pensijų fondų investavimo sritys. Mokesčių dydis pensijų fonduose. Pensijų fondų pelningumas. Išvados. Skaityti daugiau
Aktyvų analizė: SEB bankasĮvadas. Tikslas – išsiaiškinti SEB banko aktyvus, ir juos išanalizuoti. Įmonės paslaugų apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, vystymasis. SEB grupės misija, vizija ir vertybės. SEB socialinė atsakomybė. Bankų aktyvai ir pasyvai. Aktyvinių operacijų charakteristika. Kreditavimas – pagrindinė aktyvinė banko operacija. Kreditavimo tikslas, paskolų rūšys, ir kreditavimo etapai banke. Kreditų rūšys. Kreditavimo etapai banke. Kreditavimo operacijų apskaita. Kredito rinkos analizė. Abejotini aktyvai. Vertybiniai popieriai, jų rūšys. SEB banko aktyvų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Bankai ir parabankaiĮvadas. Bankai. Bankų esmė ir jų vykdymo funkcijos. Pagrindiniai bankų veiklos principai ir klasifikacija. Parabankai. Specializuotos institucijos. Pašto sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Bankai Lietuvoje (4)Įvadas. Bankų raida Lietuvoje. Bankinės sistemos struktūra. Bankų turtas ir pinigai. Lietuvos centrinis bankas. Komerciniai bankai. Kredito unijos. Bankų sisteminis pažeidžiamumas. Bankinės paskolos šiandien. Išvados. Skaityti daugiau
Bankas - rizikos įmonėĮvadas. Bankų sistemos pažeidžiamumas. Banko rizikos tipai ir rūšys. Rizikos įveikimo priemonės ir padengimo šaltiniai. Išvados. Skaityti daugiau
Bankas Švedijoje: AB "Nordea"Įvadas. Nordea bankas Švedijoje. Istorija. Faktai. "Nordea" vieta ir reikšmė sektoriuje. Konkurentinės aplinkos analizė. "Nordea" rodiklių analizė.Pasaulinės finansų krizės įtaka. Pagrindinės problemos ir ateities scenarijai. Išvados. Skaityti daugiau
Bankininkystė LietuvojeĮžanga. Bankininkystės raida Lietuvoje. Komerciniai bankai. Bankų funkcijos. Pagrindiniai bankų veiklos principai. Svarbiausieji komerciniai bankai. Komercinių bankų veiklos indikatoriai. Komercinių bankų turtas ir jo dinamika. Banko balanso vertikali analizė. Banko balanso horizontali analizė. Išvados. Priedai (1). 2004-2005 metai. Skaityti daugiau
Bankininkystės pagrindaiPinigai ir jų reikšmė. Pinigų savybės. Pinigų funkcijos. Pinigų formos (standartas). Popierinių pinigų (valiutos) padengimas etapais. Dalinio rezervavimo principas bankininkystėje. Multiplikacinis bankų veiklos mechanizmas. Bankininkystė Lietuvoje. Lietuvos banko įsteigimas ir įkūrimas. Banko pobūdis, uždaviniai ir funkcijos. Banko akcininkai ir valdymas. Nacionalinė pinigų sistema. Lietuvos banko operacijos. Banko pinigų ir kredito politika. Banko vaidmuo nepriklausomybės laikais. Banko likvidavimai. Lietuvos banko atkūrimas. Bankų sistemos institucijų klasifikavimas. Lietuvos banko veikla ir funkcijos. Lietuvos banko valdymas. Funkcijos. Tarptautiniai Lietuvos banko ryšiai. Lietuvos banko dalyvavimas integracijos į Europos Sąjungą (ES) procese. Komercinių bankų steigimas ir valdymas. Banko steigimo tvarka. Banko valdymas. Banko kapitalas. Banko likvidavimas. Komercinių bankų tikslas ir veiklos aplinka. Bankų veiklos rizika ir jos valdymas. Likvidumo samprata. Likvidumo svarba komercinio banko veiklai. Banko procesų organizavimas. Banko procesų turinys. Balanso straipsnių turinys. Banko analizės metodai ir rodikliai. Banko analizės formos. Nešvarių pinigų plovimas ir jo prevencija banke. Sąskaitų atidarymas ir jų tvarkymas. Sąskaitų atidarymo tvarka. Indėliai yra pagrindinis bankų lėšų šaltinis. Indėliai ir jų draudimo sistema. Kreditavimo operacijos. Kreditų rūšys. Kreditavimo principai. Kredito suteikimo procedūra. Kredito grąžinimo užtikrinimas. Kredito rizika ir jos valdymas. Paskolų grupavimas. Faktoringas. Korespondentinė bankininkystė. Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema "Litas". Apskaitos banke organizavimas. Bankų marketingo turinys ir principai. Bendras marketingo apibūdinimas. Banko paslaugų ypatumai ir marketingas. Rinkos tyrimų uždaviniai ir struktūra. Kokybės svarba. Kainų dimensija. Marketingo strategijų topologija. Pagrindinės sąvokos. Skaityti daugiau
Bankinių pajamų struktūrinė analizė: AB "Šiaulių bankas"Bankinių pajamų struktūrinė analizė AB "Šiaulių bankas" pavyzdžiu. Įvadas. Teorinė dalis. Pajamų samprata. Pagrindinė informacija apie AB Šiaulių bankas. Praktinė dalis. AB Šiaulių banko pajamų struktūra. Palūkanų pajamos. Paslaugų ir komisinių pajamos. Pajamos iš operacijų užsienio valiuta. Pajamos iš vertybinių popierių. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Banko analizė: "SEB bankas"Finansų institucijos analizė. Įvadas. Trumpa banko veiklos raida. SEB misija ir vertybės. SEB banko paslaugos. Sąskaitos ir mokėjimai. Debeto ir kredito kortelės. Taupymas ir investavimas. Kreditai. Lizingas. SEB pensija. Draudimas ir kitos paslaugos. Antrinės įmonės. SEB veiklos apžvalga. SEB grupės pagrindiniai veiklos rodikliai. SEB banko veiklos pagrindiniai veiklos rodikliai. SEB banko pasiekimai ir įvertinimai. Išvados. Skaityti daugiau
Banko analizė: AB "Hansabankas"PowerPoint pristatymas. Misija. Vizija. "Hansabankas" teikia šias paslaugas. "Hansabanko" grupės pozicijos rinkoje pagal veiklos rūšis. Gyvybės draudimo rinka Lietuvoje. Pensijų fondų rinka Lietuvoje. Lizingo rinkos dalis pagal finansinį portfelį. Faktoringo rinkos dalys pagal apyvartą. "Hansabankas" visuomenei. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir grafikais. Skaityti daugiau
Banko balansinės ataskaitos analizė ir rodikliaiBanko balansinės ataskaitos analizė. Balansinė ataskaitos analizės paskirtis. Vykdymo etapai. Balansinės ataskaitos analizės formos. Balansinės ataskaitos analizės metodai. Banko balansinės ataskaitos rodikliai banko finansinei būklei ir veiklai įvertinti Skaityti daugiau
Banko bankrotasPowerPoint pristatymas. Darbo tikslas - apžvelgti banko bankroto skirsnius. Darbo uždaviniai. Banko bankroto procedūros teisinis reglamentavimas. Bankas pripažįstamas nemokiu. Banko bankroto byla. Bankrutavusio banko likvidavimas. Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė. Išvados. Skaityti daugiau
Banko darbuotojų motyvavimasPowerPoint pristatymas. Planas. Darbo tikslas. Motyvacijos teorijos ir jų pritaikomumas. Motyvavimo būdai. Praktinio tyrimo "motyvacijos sistema organizacijoje" problema ir tikslas. Tyrimo objektas. Tyrimo anketos pristatymas. Tyrimo respondentų atranka. Socialiniai-demografiniai respondentų bruožai. Darbuotojo savijauta organizacijos kontekste. Klausimų bloko "tiesioginio vadovo vadovavimo ir planavimo įgūdžiai" įvertinimas. Skyriaus bendro psichologinio klimato įvertinimas. Darbo užduočių aiškumas ir pasidalijimas. Papildomi higienos ir motyvaciniai veiksniai. Praktinės dalies apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Banko finansinė analizė: "DnB NORD bankas"Banko veiklos analizės profesinės praktikos darbas. Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti pagal pateiktus duomenis AB "DnB NORD banko" veiklą 2007–2009 metų III ketvirčio. Turto pelningumas. Grynojo pelningumo rodiklis. Kapitalo pelningumo rodiklis. Banko pajamų bazė. Turto pajamingumas. Akcinio kapitalo pelningumas. Kapitalo daugiklis. Lietuvos banko normatyvai kredito įstaigoms. Likvidumas. Kapitalo pakankamumas. Kredito įstaigų finansinė atskaitomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Banko finansinis tarpininkavimas ir rizikaĮvadas. Bankų finansinio tarpininkavimo reikšmė. Banko rizikos pagrindinės rūšys ir sąvokos. Kreditavimo operacijos. Kredito klasifikavimas. Banko reikalavimai teikiant paskolą. Overdraftas. Kreditinė linija. Kredito normavimas. Trumpalaikės, vidutinio ilgumo, ilgalaikės paskolos. Valstybės garantijos. Bankai kaip tarpininkai valiutų rinkoje. Valiutinė rizika ir jos valdymas. Valiutinių operacijų valdymas. Komercinių bankų investicinė veikla ir politika. Skirtumai tarp banko investicijų ir kredito. Pagrindiniai investicinės veiklos faktoriai. Investicinės veiklos rizika. Komercinių bankų netradicinės paslaugos. Lizingas. Faktoringas. Forfeitingas. Pasitikėjimo operacijos. Bankų finansinis tarpininkavimas Lietuvoje. Vilniaus bankas. Lietuvos komercinių bankų raidos perspektyvos rinkos ekonomikos sąlygomis. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1). Skaityti daugiau
Banko finansinis tikslas ir jo įvertinimasBanko finansinis tikslas ir jo įvertinimas. Buhalterinis ir ekonominis banko veiklos įvertinimo metodas. Banko įvertinimas investuotojo požiūriu. Skaityti daugiau
Banko indėliaiĮvadas. Banko indėliai. Einamosios banko sąskaitos. Taupomieji indėliai. Terminuotieji indėliai. Pajamų kaupimo indėliai. Atvirieji indėliai. Čekinis indėlis. Čekinė sąskaita. Indėlių saugumas. Ką siūlo Lietuvos bankai? Vilniaus Bankas. Hansa-LTB. Parex Bankas. Kredyt Bank. Lietuvos Žemės Ūkio bankas. Medicinos bankas. Nordea Bank Lietuva. Šiaulių bankas. Sampo. Išvados. Skaityti daugiau
Banko investicijų valdymasInvestavimo politika ir tikslai. Investicijų rizika. Investicijų apribojimai. Investiciniai bankai. Investicinių bankų specializacijos. Investicinių bankų vaidmuo platinant vertybinių popierių emisijas. Komercinių bankų teikiamos investicinės paslaugos. Bankų klientams siūlomos operacijos su vertybiniais popieriais. Investicinės bankininkystės paslaugos. Įmonių įsigijimai ir susijungimai bei pardavimai. Įmonių konsultavimas. Skaityti daugiau
Banko kapitalas ir pelno paskirstymasĮvadas. Banko samprata. Bankų rūšys. Komerciniai, specializuoti ir užsienio bankai. Komercinių, specializuotų ir užsienio bankų kapitalas. Komercinių, specializuotų ir užsienio bankų steigimas ir akcinis kapitalas. Kitas komercinių, specializuotų ir užsienio bankų kapitalas. Banko kapitalai ir rezervai. Komercinių, specializuotų ir užsienio bankų pelnas ir jo paskirstymas. Lietuvos bankas. Lietuvos banko kapitalas. Lietuvos banko pelnas ir jo paskirstymas. Bankų kapitalo ir pelno situacijos Lietuvoje 2000-2005 m. Apžvalga. Išvados. Skaityti daugiau
...