Šperos.lt > Finansai > Bankininkystė
Bankininkystė

(157 darbai)

Centrinio banko (CB) vaidmuo ir funkcijosĮvadas. Lietuvos banko istorija. Lietuvos bankas 1922-1940 metais. Lietuvos banko atkūrimas 1990 metais. Ir veikla iki šių dienų. Monetarinė politika. Monetarinės politikos poveikis: Keinsistinis požiūris. Monetarinė politika: monetarinis požiūris. Bankų sistema. Centrinio banko (CB) vaidmuo, tikslo įgyvendinimas ir funkcijos. Valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Išvados. Skaityti daugiau
Centrinio banko (CB) veiklos principaiCentrinio banko vaidmuo ekonomikoje. Pinigų pasiūlos kontrolė. Pinigų ir kapitalo rinkų stabilizavimas. Paskutinis išteklių šaltinis. Mokėjimų mechanizmo palaikymas ir tobulinimas. Centrinio banko tikslai ir veiklos kanalai. Kanalai, kuriais veikia centriniai bankai. Euro įvedimas Lietuvoje. Lietuvos banko svarbiausi darbai. Teisinės bazės tvarkymas. Logistinis ir organizacinis pasirengimas. Visuomenės informavimas, bendradarbiavimas su Lietuvos ir Europos Sąjungos institucijomis. Euro įvedimo nauda. Valstybėms Europos Sąjungos (ES) narėms, norinčioms įsivesti eurą, keliami reikalavimai. Skaityti daugiau
Centrinio banko tikslas. Centrinio banko savarankiškumasCentrinio banko tikslas. Europos centrinių bankų sistema (ECBS). Centrinio banko savarankiškumas ir nepriklausomumas. Skaityti daugiau
Centrinio banko vaidmens ekonomikoje palyginamoji analizėSąvokos. Lietuvos bankas atlieka šias funkcijas. Esminiai Lietuvos Banko veiklos pokyčiai, turėję įtakos šalies ekonomikai. Pinigų rodiklių kaita. Banknotai apyvartoje. Monetos apyvartoje. Skaityti daugiau
Centrinio banko vaidmuoPowerPoint pristatymas. Centrinio banko sąvoka. Centrinio banko funkcijos. Centrinio banko funkcijos. Centrinio banko tikslai. Centrinių bankų veiklos kanalai. Centrini banko politikos įrankiai. Centrinio banko monetarinė politika. Atviros rinkos operacijos. Diskonto politika. Pagrindinės diskonto politikos kryptys. Rezervų reglamentavimas. Lietuvos centrinis bankas. Lietuvos centrinio banko (LCB) valdymas ir struktūra. Lietuvos centrinio banko (LCB) funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Centrinio banko vieta ekonominėje politikojeĮvadas. Istorija. Lietuvos centrinės bankininkystės ištakos. Lietuvos bankas 1922-1940 metais. Lietuvos banko atkūrimas 1990 metais ir veikla iki šių dienų. Centrinio banko tikslas, funkcijos. Tikslas. Funkcijos. Centrinio banko – Lietuvos banko vaidmuo ekonomikoje. Pinigų politika. Užsienio centrinių bankų vaidmuo ekonomikoje. Pinigų pasiūlos kontrolė. Pinigų ir kapitalo rinkų stabilizavimas. Paskutinis išteklių šaltinis. Išvados. Skaityti daugiau
Centrinis bankas (CB) (4)Įvadas. Centrinis bankas (CB). Banko balansas. Pinigų pasiūlos kontrolė. Pinigų ir kapitalo rinkų stabilizavimas. Paskutinis išteklių šaltinis. Mokėjimų mechanizmo palaikymas ir tobulinimas. Monetarinės politikos instrumentai. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) bankininkystės sistemų stabilumas. Išvados. Temų palyginimas. Pinigų struktūra. Pinigų pasiūlos augimas. Skaityti daugiau
Centrinis bankas (CB) (5)Įvadas. Centrinių bankų kilmė, funkcijos ir veiklos organizavimas. Centrinio Banko (CB) funkcijos ir veiklos organizavimas. Centriniai Bankai (CB) įvairiose šalyse. Argumentai už nepriklausomybę. Argumentai prieš nepriklausomybę. Galimi kompromisai. Europos Centrinių bankų sistema. Pinigų pasiūlos reguliavimas: atviros rinkos operacijos. Diskonto politika. Reikalavimai rezervams. Skatinančioji monetarinė politika. Kiti centrinio banko veiklos aspektai. Kas garantuoja mūsų pinigus? Išvados. Skaityti daugiau
Centrinis bankas (CB) (6)Centrinis bankas (CB) ir jo veiklos sritys. Centrinio banko (CB) funkcijos. Pinigų pasiūla ir pinigų politika. Pinigų politikos priemonės. Diskonto politika. Skolinimosi galimybės Lietuvos banke. Skaityti daugiau
Centrinis bankas (CB) (7)Įvadas. Centrinis bankas (CB), jo funkcijos ir veiklos organizavimas. Centrinio banko nepriklausomybės problemos. Lietuvos centrinis bankas – Lietuvos bankas. Lietuvos banko tikslas ir funkcijos. Lietuvos Banko valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Centrinis Bankas (CB) įvairiose šalyse. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Centrinis Bankas (CB) – Federalinė rezervų sistema (FRS). Kanalai, kuriais veikia centriniai bankai. Didžioje Britanijoje – Anglijos bankas. Vengrijos nacionalinis bankas. Europos centrinis bankas (ECB). Pasiruošimas integracijai į Europos Sąjungą (ES). Bendradarbiavimas su Europos centriniu banku. Išvados. Skaityti daugiau
Centrinis bankas (CB) (8)Įvadas. Centrinio banko (CB) samprata. Centrinio banko (CB) atsiradimas. Centrinio banko (CB) nepriklausomumas. Centrinio banko (CB) funkcijos. Pinigų emisija. Monetarinė politika. Atviros rinkos operacijos. Diskonto paskolų palūkanų norma. Privalomųjų atsargų norma. Centrinis bankas (CB) - "bankų bankas". Bankų priežiūra. Valiutos kurso politika. Europos centrinis bankas (ECB). Išvados. Skaityti daugiau
Centrinis bankas (CB) (9)PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Bankų istorijos apžvalga. Pagrindinės bankų grupės. Centrinis bankas (CB). Centrinio banko (CB) tikslai ir funkcijos. Centrinio banko (CB) veiklos įtaka ekonomikai. Lietuvos centrinis bankas. Centriniai bankai kitose valstybėse. Europos centrinis bankas (ECB). Išvados. Skaityti daugiau
Centrinis bankas (CB) ir jo funkcijosPowerPoint pristatymas. Lietuvos banko istorija. Centrinio Banko (CB) istorija nepriklausomybės laikais. Centrinis bankas (CB) veikla įstojus į Europos Sąjungą (ES). Centrinio banko (CB) tikslas. Centrinio banko (CB) funkcijos. Centrinio banko (CB) valdymas ir struktūra. Centrinio banko (CB) uždaviniai. Monetarinė politika. Centrinio banko (CB) pinigų politikos tikslai. Centrinis bankas (CB) įgyvendina monetarinę politiką šiomis trimis priemonėmis. Atviros rinkos operacijos. Diskonto norma. Rezervų reglamentavimas. Skaityti daugiau
Centrinis bankas (CB) ir jo įtaka ekonomikaiĮvadas. Centrinis bankas (CB). Centrinio banko (CB) tikslai ir funkcijos. Centrinio banko (CB) veiklos įtaka ekonomikai. Lietuvos centrinis bakas. Lietuvos banko trumpa raidos istorija. Lietuvos banko valdymas ir struktūra. Lietuvos banko tikslas ir funkcijos. Centriniai bankai (CB) kitose valstybėse. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) centrinis bankas – Federalinė rezervų sistema (FRS). Didžiosios Britanijos centrinis bankas – Anglijos bankas. Vengrijos nacionalinis bankas. Prancūzijos centrinis bankas. Japonijos centrinis bankas. Naujosios Zelandijos centrinis bankas – Naujosios Zelandijos rezervų bankas. Europos centrinis bankas (ECB). Išvados. Skaityti daugiau
Centrinis bankas (CB) ir jo vaidmuo ekonomikoje (2)Makroekonomikos kursinis darbas. Įžanga. Lietuvos banko struktūra. Lietuvos banko funkcijos ir veiklos organizavimas. Lietuvos banko balansas ir jo nepriklausomybės problemos. Lietuvos banko pagrindinis tikslas ir funkcijos. Finansinės ataskaitos sudarymo pagrindai ir pateikimas. Apskaitos politika. Rizika ir jos valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Centrinis bankas (CB) ir jo vaidmuo ekonomikoje (3)PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Centrinio banko kilmė. Centrinis bankas (CB). Pinigų pasiūlos kontrolė. Pinigų ir kapitalo rinkų stabilizavimas. Paskutinis išteklių šaltinis. Mokėjimų mechanizmo palaikymas ir tobulinimas. Centrinio banko (CB) tikslai. Centrinis bankas (CB) veikia visą ekonomiką atlikdamas. Privalomųjų rezervų norma lemia pinigų pasiūlos apimtis. Palūkanų norma lemia kreditų kainą. Operacijos atviroje rinkoje. Visuomenės nuomonė ir lūkesčiai. Centrinio banko (CB) vaidmuo "Bankų konkurencijoje". Europos centrinis bankas (ECB). Lietuvos bankas. Federalinės rezervų sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Centrinis bankas (CB) ir pinigų politikaĮvadas. Bankų istorijos apžvalga. Centrinis bankas (CB). Centrinio banko (CB) tikslai ir funkcijos. Centrinio banko (CB) veiklos įtaka ekonomikai. Centrinio banko (CB) nepriklausomumo laipsnis. Lietuvos centrinis bankas. Lietuvos Banko (LB) trumpa raidos istorija. Lietuvos Banko valdymas ir struktūra. Lietuvos Banko tikslai ir funkcijos. Centriniai bankai kitose valstybėse. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) centrinis bankas-Federalinė rezervų sistema (FRS). Didžiosios Britanijos centrinis bankas-Anglijos Bankas. Vengrijos Nacionalinis bankas. Prancūzijos centrinis bankas. Japonijos centrinis bankas. Naujosios Zelandijos centrinis bankas. Centrinės Amerikos ekonominės integracijos bankas (CABEI). Europos centrinis bankas (ECB). Pinigų politika. Pinigų istorinė raida. Dabartiniai pinigai. Pinigų savybės ir funkcijos. Pinigų politikos tikslai. Tarpinių tikslų pasirinkimas. Pinigų kiekio tikslas. Valiutos kurso tikslas. Kiti pinigų politikos tikslai. Išvados. Skaityti daugiau
Centrinis bankas (CB) LietuvojeĮvadas. Centrinio banko (CB) istorija. Lietuvos centrinės bankininkystės ištakos. Lietuvos bankas 1922-1940 metais. Lietuvos banko atkūrimas 1990 metais ir veikla iki šių dienų. Centrinio banko tikslas. Lietuvos banko funkcijos. Centrinio banko valdymas ir struktūra. Lito kurso politika, pinigų politika. Grynųjų pinigų išleidimas į apyvartą. Užsienio atsargų valdymas. Kredito įstaigų valdymas. Mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos ir jų priežiūra. Tarptautiniai ryšiai. Valiutos keitimo operacijos. Paskolos ir palūkanų norma. Veiklos skaidrumas. Lietuvos banko muziejus. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Centrinis bankas (CB), jo funkcijosCentrinis bankas (CB). Centrinio banko (CB) kilmė. Centrinio banko (CB) funkcijos. Monetarinės politikos vidinio ir išorinio stabilumo kontrolė. Valstybės bankas. Bankų priežiūra. Bankų bankas. Valiutos emisija. Užsienio valiutų rezervo tvarkymas. Pinigų pasiūlos kontrolė. Bankų bankrotų kontrolė. Centrinio banko (CB) veiklos aspektai. Lietuvos banko struktūra (schema). Lietuvos banko valdybos funkcijos. Lietuvos banko kapitalas, pajamos ir išlaidos. Centrinio banko (CB) vaidmuo ekonomikoje. Centrinio banko (CB) tikslai ir veiklos kanalai. Centrinio banko (CB) poveikio ekonomikai politikos įgyvendinimo būdas (schema). Išvados. Skaityti daugiau
Centrinis bankas ir jo funkcijos. Pinigai ir jų funkcijosĮvadas. Centrinio banko vaidmuo ir jo funkcijos. Centriniai bankai atsirado keliais būdais. Centrinis bankas įgyvendina 2 pagrindinius uždavinius. Pagrindinės centrinio banko funkcijos. Monetarinę politiką sudaro. Europos centrinis bankas. Visų pirmą Europos centrinis bankas (ECB) yra atsakingas. Pinigai ir ir jų funkcijos. Pinigų sąvoką būtų galima apibūdinti. Šiuolaikinių pinigų rūšys. Popieriniai pinigai turi turėti šias savybes. Išskiriami šie pagrindiniai šiuolaikinių popierinių pinigų bruožai. Aptarsime plačiau pinigų atliekamas funkcijas. Pinigų rinka. Pinigų rinką apibūdina paklausa ir pasiūla. Išvados. Skaityti daugiau
...