Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Bankininkystė>Bankininkystės referatai

Bankininkystės referatai (68 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansavimo teisiniai santykiai pagal faktoringo sutartį

  Faktoringo samprata. Faktoringo operacijos. Tylusis ir atvirasis faktoringas. Įmonės, teikiančios faktoringo paslaugas Lietuvoje. Faktoringo sutartis Lietuvoje. Šalys. Bendrosios Faktorizavimo sąlygos. Faktoringo limitas ir pirkėjo limitas. Sąskaita. Sąskaitų apmokėjimas. Laidavimas. Faktoriaus teisės ir pareigos. Pardavėjo teisės ir pareigos. Bendri veiksmai. Pirkėjo reklamacijos. Ypatingos sąlygos. Faktoringo termino pratęsimas ir nutraukimas. Šalių tarpusavio santykiai vykdant tolesnį perleidimą. Kitos sutarties sąlygos. Faktoringo sutarties galiojimas. Trūksta apyvartinių lėšų – rinkitės faktoringą. Pagrindiniai faktoringo privalumai prekybos partneriams. Pagrindinės faktoringo sąlygos. Faktoringo operacijų tipai. Faktoringo schema. Kaip veikia faktoringas. Eksporto faktoringas. Faktoringo rūšys. Faktoringo kaštai. Kiek kainuoja faktoringas. Faktoringas ar kreditų draudimas. Faktoringo privalumai. Naujausi pakeitimai dėl faktoringo sutarties įstatyme. Išvados.
  Bankininkystė, referatas(35 puslapiai)
  2005-10-04
 • Finansinės veiklos vertinimas: AB "SEB Vilniaus bankas"

  Įvadas. Komercinių bankų finansinės veiklos vertinimas. Komercinių bankų finansinės ataskaitos. Finansinės analizės būdai. Bankų veiklą apibūdinantys normatyvai ir rodikliai bei jų interpretavimas. AB SEB Vilniaus banko 2003-2004 metų finansinis veiklos rezultatų vertinimas. Bendroji informacija. Finansinės veiklos rodiklių bei normatyvų skaičiavimas ir vertinimas. Pelningumas ir pelno paskirstymas. Išvados ir pasiūlymai.
  Bankininkystė, referatas(9 puslapiai)
  2007-09-04
 • Ilgalaikio ir trumpalaikio kredito vaidmuo komercinio banko požiūriu

  Įvadas. Kredito sistema komerciniuose bankuose. Komercinio banko veikla. Kredito būtinumas, esmė ir tikslai. Kredito rūšys. Ilgalaikio ir trumpalaikio kredito vaidmuo komercinio banko požiūriu. Komercinių bankų balanso aktyvas. Komercinių bankų kredito ir palūkanų normos rizikos faktorius. Palūkanų normų rizikos valdymas. Rizikos valdymas. Rizikos faktoriai. Išvados.
  Bankininkystė, referatas(36 puslapiai)
  2006-03-23
 • Internetinė bankininkystė

  Įvadas. Internetinė bankininkystė. Elektroninės bankininkystės sistemos (EBS) samprata. EBS privalumai lyginant su tradicine bankininkyste. EBS naudojimo problemos. Internetas. Telebankas. Mobilus bankas. Interneto vartotojų augimas Lietuvoje. Išvados.
  Bankininkystė, referatas(11 puslapių)
  2008-12-08
 • Komerciniai bankai ir jų paslaugos Europos sąjungoje

  Įvadas. Bankų restruktūrizacijos apibrėžimas ir Vakarų Europos šalių patirties apžvalga. Bankų restruktūrizacija Vakarų Europos šalyse. Aplinkybės ir priežastys, lėmusios bankų restruktūrizavimą. Blogų paskolų restruktūrizavimas. Bankų kapitalizavimas. Valstybinių bankų privatizavimas. Tarptautinių apskaitos standartų įvedimas. Vokietijos federalinio banko veiklos principai. Vokietijos federalinis bankas ir žemių centriniai bankai. Kreditinės veiklos priežiūros federalinė institucija. Vokietijos federalinio banko uždaviniai ir struktūra. Pinigų politikos priemonės. Vengrijos bankų veiklos principai. Bendra Vengrijos bankinė situacija. Vengrijos nacionalinis bankas. Bankininkystės įstatymas. Išvados.
  Bankininkystė, referatas(33 puslapiai)
  2006-05-19
 • Komercinių bankų veiklos ypatumai

  Įvadas. Komercinių bankų samprata. Komercinių bankų steigimas ir licencijavimas. Komercinių bankų teikiamos finansinės paslaugos. Komercinių bankų valdymas. Komercinių bankų veiklos kontrolė. Išvados.
  Bankininkystė, referatas(15 puslapių)
  2011-10-20
 • Kopenhagos pasitarimo reikšmė Europos Centrinio Banko (ECB) pinigų politikai

  Įvadas. Europos integracijos istorija. Kopenhagos aukščiausiojo lygio susitikimas. Kopenhagos kriterijai. Europos centrinis bankas. Europos centrinio banko institucijos. Esminė centrinio banko veiklos sritis. Eurosistema ir Europos centrinių bankų sistema. Eurosistemos uždaviniai. Kainų stabilumas. Euro zona. Euro nauda. Nacionalinių centrinių bankų svarba. Europos Centrinio Banko (ECB) pinigu politikos strategija. Pinigų politikos priemonės. Išvados.
  Bankininkystė, referatas(19 puslapių)
  2007-04-04
 • Lietuvos bankas (2)

  Įvadas. Lietuvos Banko veiklos pagrindai. Bendrųjų nuostatų pagrindai. Lietuvos Banko organizavimas ir valdymas. Lietuvos Banko kapitalai, pajamos ir išlaidos. Lietuvos Banko pinigų politika. Užsienio valiutos režimas, tarptautinės atsargos ir operacijos su užsienio kredito įstaigomis. Bankų ir kitų kredito įstaigų licencijavimas bei priežiūra. Lietuvos Banko atskaitomybė ir baigiamosios nuostatos. Išvados. Priedai (2).
  Bankininkystė, referatas(17 puslapių)
  2006-12-28
 • Lietuvos bankas ir jo funkcijos

  Įvadas. LB sukūrimas. LB statutas. LB Įstatymas 1994.12.01. Lito ir užsienio valiutų santykių nustatymo tvarka. LB valdybos nutarimas dėl banko licencijų. Banko veiklos riziką ribojantys normatyvai. LB valdybos nutarimas dėl kapitalo pakankamumo skaičiavimo tvarkos. LB valdybos nutarimas dėl ataskaitos banko turto ir nuosavybės struktūra pagal terminus ir dėl banko likvidumo normatyvo skaičiavimo taisyklių. LB valdybos nutarimas dėl specialiųjų atidėjimų dėl paskolų nuostolių apskaitos ir atvaizdavimo ataskaitose taisyklių. Balansinė ataskaita. Pelno ir nuostolių ataskaita. Specialiųjų atidėjimų sąskaitų ataskaita. LB valdybos nutarimas dėl "bankų finansinės atskaitomybės formų, skirtų publikuoti" patvirtinimo. LB naujo įstatymo projektas.
  Bankininkystė, referatas(10 puslapių)
  2006-12-20
 • Lietuvos bankas ir jo konvergencija stojant į Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Lietuvos banko įsteigimas. Lietuvos banko tikslai, uždaviniai ir funkcijos. Lietuvos banko pasiruošimas stojimui į Europos Sąjungą (ES). Naujas Lietuvos banko statusas — konvergencijos prielaida ir sąlyga. Lietuvos banko tikslo pasikeitimas. Lietuvos banko vartojamų kategorijų ir terminų suvienodinimas su ECBS. Šalių narių centrinių bankų funkcijų suderinimas. Išvados.
  Bankininkystė, referatas(17 puslapių)
  2007-01-09
 • Lietuvos banko funkcijos

  Lietuvos centrinio banko veikla. Centrinio banko valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Centrinio banko atkūrimas. Lietuvos banko atkūrimas 1990 m. ir veikla iki šių dienų. Lietuvos banko tikslas ir funkcijos. Pinigų išleidimas ir išėmimas iš apyvartos. Pinigų politika. Lietuvos banko pinigų politikos tikslai. Lietuvos banko pinigų politikos priemonių sistema. Privalomųjų atsargų reikalavimai. Užsienio politikos valdymo tikslai ir pagrindiniai užsienio atsargų valdymo principai. Finansinis stabilumas. Kredito įstaigų priežiūra. Bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai ir reikalavimai. Iždo agento veikla. Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema. Mokėjimo sistema LITAS. Dalyvavimas mokėjimo sistemoje LITAS. Mokėjimo sistemos LITAS veikimo tvarka. Rizikos valdymas. Mokėjimo sistemos LITAS statistika. Tarptautiniai ryšiai.
  Bankininkystė, referatas(25 puslapiai)
  2006-09-27
 • Lietuvos banko organizacinė struktūra

  Lietuvos banko funkcijos. Valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą.
  Bankininkystė, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-16
 • Lietuvos banko pinigų politika

  Dabartinė pinigų politika ir jos tobulinimo veiksniai. Pinigų politikos tikslai ir raidos etapai. Lietuvos banko misija ir pagrindinis tikslas. Pinigų politikos raidos etapai. Lietuvos banko tarpiniai tikslai ir orientyrai.
  Bankininkystė, referatas(12 puslapių)
  2005-06-25
 • Lietuvos banko veikla

  Įvadas. Lietuvos centrinio banko veikla. Centrinio banko valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Centrinio banko atkūrimas. Lietuvos banko atkūrimas 1990 m. ir veikla iki šių dienų. Lietuvos banko tikslas ir funkcijos. Pinigų išleidimas ir išėmimas iš apyvartos. Pinigų politika. Lietuvos banko pinigų politikos tikslai. Lietuvos banko pinigų politikos priemonių sistema. Privalomųjų atsargų reikalavimai. Užsienio politikos valdymo tikslai ir pagrindiniai užsienio atsargų valdymo principai. Finansinis stabilumas. Kredito įstaigų priežiūra. Bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai ir reikalavimai. Iždo agento veikla. Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema. Mokėjimo sistema LITAS. Dalyvavimas mokėjimo sistemoje LITAS. Mokėjimo sistemos LITAS veikimo tvarka. Rizikos valdymas. Mokėjimo sistemos LITAS statistika. Tarptautiniai ryšiai.
  Bankininkystė, referatas(25 puslapiai)
  2006-11-28
 • Lietuvos centrinio banko perspektyvos Europos Sąjungoje

  Įvadas. Lietuvos centrinio banko perspektyvos Europos sąjungoje. Integracijos samprata. Euras. Bankų priežiūra ekonominėje ir pinigų sąjungoje. Lietuvos Laisvos Rinkos Institutas. Dėl banko nuosavybės. Dėl pagrindinio banko tikslo. Dėl banko funkcijų. Išvada.
  Bankininkystė, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-23
 • Lietuvos centrinio banko raida ir funkcijos

  Istorija. Lietuvos centrinis bankas. Banko tikslai ir funkcijos. Banko struktūra. Euro įvedimas. Banko nepriklausomybė. Nacionalinė valiuta. Išvados.
  Bankininkystė, referatas(25 puslapiai)
  2006-05-16
 • Lietuvos centrinis bankas (3)

  Įvadas. Centrinis bankas (CB). Bendrieji bruožai. Centrinių bankų (CB) kilmė. Centrinio banko (CB) tikslai ir funkcijos. Pinigų pasiūlos kontrolė. Bankų bankrotų kontrolė. Įprastinės funkcijos. Kiti centrinio banko veiklos aspektai. Lietuvos centrinis bankas. Kas yra Lietuvos bankas. Lietuvos banko tikslai. Lietuvos banko atliekamos funkcijos. Pagrindiniai Lietuvos banko uždaviniai. Lietuvos banko nuolatinės bankų priežiūros metodai. Departamentinė priežiūra. Inspektavimas. Lietuvos banko drausminančios priemonės. Lietuvos banko valdyba. Lietuvos banko valdyba. Departamentai. Savarankiški skyriai. Lietuvos banko vykdoma veikla. Lietuvos banko vaidmuo, Lietuvoje įvedus eurą. Išvados.
  Bankininkystė, referatas(15 puslapių)
  2007-09-11
 • Lietuvos centrinis bankas ir jo funkcijos. Lietuvos banko santykiai su Europos centriniu banku (ECB)

  Įvadas. Lietuvos bankų istorinė raida. Lietuvos banko statuto priėmimas. Lietuvos banko įsitvirtinimas. Lietuvos bankas. Valdymas ir struktūra. Lietuvos banko funkcijos. Trumpai apie monetarinę politiką. Lietuvos banko santykiai su Europos centriniu banku. Išvados.
  Bankininkystė, referatas(13 puslapių)
  2007-09-27
 • Lizingas. Šiaulių banko lizingas

  Įvadas. Lizingo paslaugos. Lizingo privalumai. Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma). Veiklos lizingas. 4. Šiaulių banko lizingas. Išvados.
  Bankininkystė, referatas(15 puslapių)
  2006-12-18
 • Pasaulinio banko veiklos ypatumai

  Įvadas. Pasaulinis bankas: Kas yra Pasaulinis bankas? Kam mums reikalingas Pasaulinis bankas? Pasaulinio banko struktūra ir jos nariai. Kas sudaro Pasaulinio banko grupę? Kam priklauso Pasaulinis bankas? Pasaulinio banko veiklos specifika. Kuo užsiima Pasaulinis bankas? Iš kur Pasaulinis bankas gauna lėšų? Pasaulinis bankas ir Tarptautinis valiutos fondas. Paskolos gavimas. Projektas – būtina paskolos gavimo sąlyga.. Pasaulinio banko garantijos. Išvados.
  Bankininkystė, referatas(13 puslapių)
  2010-02-10
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po