Šperos.lt > Finansai > Bankininkystė
Bankininkystė

(157 darbai)

Centrinis bankas ir jo vaidmuo Lietuvos ekonomikojeĮvadas. Šiuolaikiniai bankai. Centrinis bankas. Lietuvos centrinis bankas, jo vaidmuo Lietuvos ekonomikoje. Pagrindinių Lietuvos bankų veiklų apibūdinimas. Lietuvos banko valdymas ir struktūra. Lietuvos centrinio banko vaidmuo Lietuvai įsivedus eurą. Išvados. Testas. Uždaviniai. Skaityti daugiau
Diskonto rinka, jos organizavimo ypatumai bei Centrinio banko įtaka jos vystymuisi ir šalies ekonomikaiĮvadas. Diskonto rinka, kaip pinigų rinkos dalis. Diskonto rinkos finansiniai instrumentai. Diskonto rinkos charakteristika. Diskonto rinkos veikimas. Diskonto politika. Centrinio banko įtaka diskonto rinkai ir šalies ekonomikai. Bendrosios ir grynosios skolos užsieniui analizė. Išvados. Skaityti daugiau
DnB NORD banko veikla ir perspektyvosĮvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti DnB NORD banko veiklą ir perspektyvas. Atlikti anketinę apklausą ir išanalizuoti gautus rezultatus. DnB NORD banko veikla ir perspektyvos. DnB NORD banko istorija. DnB NORD banko veikla. DnB NORD banko perspektyvos. Išvados. Priedai (6 psl.). Skaityti daugiau
Elektroninė bankininkystė LietuvojeElektroninės bankininkystės samprata. Elektroninės bankininkystės plėtojimo galimybės Lietuvoje ir užsienio šalyse. Numatomos elektroninės bankininkystės raidos tendencijos Lietuvoje. Ar saugi internetinė bankininkystė? Europoje elektroninei bankininkystei atsivėrė kelias. Sąskaitos Internete - taip, kreditai – ne. Eros pradžia elektroninės bankininkystės situacija Lietuvoje. Didieji Lietuvos bankai kartu populiarins elektroninę bankininkystę. Nuo metų pradžios elektroninio bankingo klientų padaugėjo 23%. Elektroninės bankininkystės sistemos (EBS) privalumai, lyginant su tradicine bankininkyste. Elektroninės bankininkystės trūkumai. Elektroninės bankininkystės sistemos naudojimo problemos. Elektroninei bankininkystei būdingos rizikos ir jų valdymas. Elektroninė bankininkystė. UAB "Vilniaus bankas". Elektroninės bankininkystės sistemos. Struktūra "VILNIAUS BANKE". Mokėjimo kortelės. VB Internet@s. VB telebankas. VB Linija ir faksas. "Vilniaus banko" elektroninės bankininkystės funkcinės galimybės. Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninės bankininkystės sistema: jos plitimo tendencijos, privalumai, trūkumai vartotojo ir organizacijos atžvilgiaisAbstract. Įvadas. Elektroninio verslo koncepcija. Elektroninės bankininkystės apžvalga. EBS teikiamų paslaugų klasifikavimas. kompiuteriniai tinklai ir bankinės operacijos namuose. Pokyčiai pinigų apyvartos sistemoje. EBS paslaugų teikimo institucijos. EBS vartotojų apžvalga pasaulyje. EBS raidos trikdžiai Lietuvoje. Vartotojai. EBS paslaugų kainos. EBS paslaugas teikiančios institucijos. EBS technologijos, saugumas ir naudojimo problemos. EBS privalumai lyginant su tradicine bankininkyste. Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninės banko sistemosĮvadas. Elektroninės banko sistemos. Elektroninė bankininkystė. Bankinė informacinė sistema Forpost. Šios sistemos ypatumai. Sistemos veikimas ir pritaikymas. Elektroninė bankininkystės sistema Solo. Solo paslaugos. Banktron® - daugiakanalė elektroninė banko sistema. Banktron® sandara ir veikimas. Duomenų saugumas ir elektroninis parašas. Mobilioji bankininkystė. Atsiskaitymai - per mobilųjį įrenginį. Skaityti daugiau
Europos centrinio banko (ECB) funkcijosEuropos centrinių bankų sistema. Pokyčiai centrinėje bankininkystėje. Tikslas ir pareigos. Pagrindiniai uždaviniai. Europos centrinis bankas. Vaidmuo. Nepriklausomybė. Atsakingumas. Tikslų siekimas. Viešumas. Valdymas. Europos centrinio banko (ECB) funkcijos. Pinigų emisijos funkcija. Bankų banko funkcija. Valstybės banko funkcija. Ekonomikos reguliavimo funkcija . Valiutų valdybos funkcija. Patarėjo funkcijos. Finansinių įstaigų (tarp jų ir bankų) priežiūros funkcija. Pinigų spausdinimo funkcija. Išvados. Skaityti daugiau
Europos centrinio banko (ECB) ir Lietuvos Banko palyginimasEuropos Centrinio Banko (ECB) ir Lietuvos Banko palyginimas funkciniu požiūriu. Europos Sąjungos (ES) centrinis bankas. Monetarinės politikos vidinio ir išorinio stabilumo kontrolė. Valstybės bankas. Bankų priežiūra. Bankas bankams. Valiutos emisija. Užsienio valiutų rezervo tvarkymas. Aukso ir valiutų atsargų vadyba. Skaityti daugiau
Europos centrinio banko (ECB) pinigų politikos bei atliekamų operacijų apžvalga ir vertinimasEuropos centrinis bankas. Europos centrinio banko įsteigimas. Europos centrinio banko tikslai. Europos centrinių bankų sistema bei Europos centrinis bankas. Europos centrinio banko (ECB) valdymo organai. Veiklos skaidrumas. Europos centrinio banko (ECB) mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemas. Europos centrinio banko (ECB) mokėjimų sistema. Europos centrinio banko (ECB) bendra mokėjimų sistemų priežiūros politika. Europos centrinio banko (ECB) Teisiniai bankų priežiūros aspektai. Europos centrinio banko (ECB) dabartinė bankų priežiūra. Bankų priežiūros komitetas. Europos centrinio banko (ECB) euro zonos atstovavimas už jos ribų. Europos centrinio banko (ECB) kompetencija ir atstovavimas. Teisinis pagrindas. Tarptautinės institucijos ir forumai. Europos forumai. Europos centrinio banko (ECB) reikalavimai Lietuvos bankui. Lietuvos pasirengimo narystei Europos sąjungoje programa. Euro įvedimas Lietuvoje. Europos centrinio banko (ECB) privalomųjų atsargų bazė. Europos centrinio banko (ECB) likvidumo valdymo funkcija. Trumpalaikių palūkanų stabilizavimo priemonė. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Europos centrinio banko funkcijos (2)Įvadas. Europos centrinio banko vaidmuo, buveinė ir sudėtis. Tvarka. Buveinė ir sudėtis. Vaidmuo. Kaina. Kainų stabilumo tikslas. Kainų matavimo konceptualieji klausimai. Pinigų politikos perdavimo mechanizmas. Efektyvumo prielaidos. Pinigų politikos strategija ir principai. Atvirosios rinkos operacijos. Nuolatinio skolinimo priemonės. Minimalios privalomosios atsargos. Pinigų politikos derinimas Lietuvoje. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Europos centrinis bankas (ECB)Įvadas. Europos centrinis bankas (ECB). Vaidmuo. Nepriklausomumas. Atsakingumas. Viešumas. Struktūra. Europos centrinių bankų sistema. Tikslas ir pareigos. Pagrindiniai uždaviniai. Išvados. Skaityti daugiau
Europos centrinis bankas (ECB) (2)Įvadas. Europos centrinių bankų sistema. Pagrindiniai Europos centrinių bankų sistemos uždaviniai ir tikslas. Europos centrinio banko vaidmuo. Europos centrinio banko nepriklausomumas. Europos centrinio banko viešumas. Europos Centrinių Bankų Sistemos (ECBS) kapitalas. Europos Centrinio Banko (ECB) funkcijų pasidalijimas. Europos Centrinio Banko (ECB) ryšiai su Europos Sąjungos (ES) institucijomis ir organais. Išvados. Skaityti daugiau
Europos centrinis bankas (ECB) ir jo funkcijosĮvadas. Europos centrinių bankų (ECB) sistema. Pagrindiniai Europos centrinių bankų sistemos uždaviniai ir tikslas. Pinigų politika. Kainų stabilumas – apibrėžimas. Kainų stabilumo nauda. Europos centrinių bankų (ECB) pinigų politikos strategija. Europos centrinių bankų (ECB) pinigų politikos strategijos vaidmuo.Dviejų ramsčių principas. Europos centrinio banko vaidmuo. Išvados. Skaityti daugiau
Europos centrinis bankas (ECB) ir jo teisinis statusas. Europos centrinio banko ir valstybių narių centrinių bankų santykiaiĮvadas. Pirmoji dalis. Europos centrinio banko (ECB) teisinis statusas. Europos Pinigų sąjungos istorinė raida. Europos Pinigų sąjungos veiklos pagrindai. Europos Centrinio Banko (ECB) veiklos teisiniai pagrindai. Banko santykiai su kitomis Sąjungos institucijomis. Antroji dalis. Europos centrinio banko ir valstybių narių centrinių bankų santykiai. Funkcinis nepriklausomumas. Institucinis nepriklausomumas. Asmeninis nepriklausomumas. Finansinis nepriklausomumas. Priedai (2). Skaityti daugiau
Europos centrinis bankas (ECB) ir jo veiklaĮvadas. Europos ekonominės ir valiutinės integracijos vystymosi istorija. Europos centrinių bankų (ECB) sistemos ir bendros valiutos sukūrimo priežastys ir etapai. Pirmasis Europos valiutų sąjungos etapas (1990-1993). Antrasis Europos valiutų sąjungos etapas (1994-1998). Trečiasis Europos valiutų sąjungos etapas (1999-2002). Centrinis Europos bankas (ECB) ir jo veikla. Europos Centrinio banko (ECB) modelio pasirinkimas: Mastrichto sutartis. Europos Centrinis banko sistemos (ECBS) tikslai, pareigos ir paskirtis. Europos centrinio banko (ECB) veikla. Europos centrinio banko (ECB) darbo organizavimas. Europos Centrinio banko (ECB) kapitalas. Centrinio banko (CB) nepriklausomumas ir atskaitomybė. Lietuvos bankas ir jo integravimas į Europos monetarinę sistemą. Lietuvos banko veiklos. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Europos centrinis bankas (ECB) ir jo veikla (2)PowerPoint pristatymas. Europos centrinių bankų (ECB) sistema. Europos centrinių bankų (ECB) sistemos uždaviniai. Europos centrinis bankas (ECB). Europos centrinio banko (ECB) tikslas ir uždaviniai. Europos centrinio banko (ECB) valdymas. Europos centrinių bankų (ECB) sistemos struktūra. Europos centrinio banko (ECB) finansinių rodiklių analizė. Europos centrinio banko bendrojo pelno kitimas. Grynųjų palūkanų pajamų kitimas. Europos centrinio banko administracinių išlaidų kitimas. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Europos centrinis bankas (ECB) ir LietuvaĮvadas. Europos centrinis bankas (ECB). Europos centrinio banko (ECB) samprata, tikslai ir uždaviniai. Europos centrinio banko struktūra (ECBS). Europos centrinio banko vaidmuo. Europos centrinio banko funkcijos. Europos centrinio banko veikla 2005–2006 metais. Europos centrinis bankas (ECB) ir Lietuva. Europos centrinio banko (ECB) ryšys su Lietuva. Infliacija. Vyriausybės finansai. Valiutos kursas. Ilgalaikių paskolų palūkanų norma. Lietuvos auksas – Europos centriniam bankui. Europos centrinis bankas (ECB) Lietuvos banko kontekste. Europos centrinio banko palūkanų kaitos įtaka. Išvados. Priedai (4). Darbas iliustruotas grafikais ir diagramomis. Skaityti daugiau
Europos Centrinis Bankas (ECB): pinigų politika unifikuojant nacionalines valiutasĮvadas. Europos Centrinis Bankas: genezė, struktūra ir funkcijos. Bendros valiutos politika. Lietuvos Respublikos (LR) pasirengimas įsilieti į euro zoną: patirties įvertinimas. Pastangos įsivesti eurą. Lietuvos siekio įsivesti eurą įvertinimas. Išlaidos. Skaityti daugiau
Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB)PowerPoint pristatymas. Istorija. Narystė ERPB. Struktūra. ERPB prezidentas – Jean Lemierre. Veikla. Bankas finansuoja šias sritis. Paskolos suteikimas. Lietuva ir ERPB. Projektai. Ignalinos atominė elektrinė ir ERPB. 2005 m. Išvada. Skaityti daugiau
Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko veikla tarptautiniu ir regioniniu mastuĮvadas. Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko steigimas. Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) steigimo sutarties apžvalga. ERPB organizacinė struktūra ir valdymas. Tarptautinis ERPB pobūdis. Teisinis statusas, imunitetas, privilegijos ir atleidimai. Pakeitimai, aiškinimas, arbitražas. Galutinės nuostatos. Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko veikla Europoje. ERPB šiandienos Europoje. ERPB veiklos vertinimas. ERPB strategija Lietuvai. Dabartinės ERPB veiklos Lietuvoje apžvalga. ERPB veiklos Lietuvoje aplinka. ERPB strateginės kryptys Lietuvoje. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
......