Šperos.lt > Finansai > Bankininkystė
Bankininkystė

(157 darbai)

Pasaulio bankas ir jo įtaka Lietuvos ūkio sistemaiĮvadas. Pasaulio banko instituto pratarmė. Pasaulio banko struktūra. Pagrindinės pasaulio banko funkcijos. Pasaulio banko valdymas. Lėšų formavimas. Paskolos gavimas. Paskolos gavimo būdai. Šalys - konkursinių mugių dalyvės. Projektas - būtina paskolos gavimo sąlyga. Pasaulio bankas ir Lietuva. Pasaulio banko ir Europos Sąjungos įtaka Lietuvos bankų sistemai. "Pasaulio bankas šiai dienai ?". Pasaulio banko ataskaita. Lietuvos ateities darbai, susiję su pasaulio bankui įsipareigojimais. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Pasaulio bankas ir jo veiklos įvertinimasPasaulio bankas. Kas yra Pasaulio bankas? Kam mums reikalingas Pasaulio bankas? Pasaulio banko struktūra ir jos nariai: Kas sudaro Pasaulio banko grupę? Kam priklauso Pasaulio bankas? Pasaulio banko veiklos specifika: Kuo užsiima Pasaulio bankas? Iš kur Pasaulio bankas gauna lėšų? Kur išnaudojamos Pasaulio banko lėšos? Pasaulio bankas ir Tarptautinis valiutos fondas. Pasaulio bankas ir suvienytų nacių organizacija. Pasaulio banko garantijos. Skaityti daugiau
Pasaulio banko veikla ir jo politikaĮvadas. Pasaulio banko raida ir jo politika. Pasaulio banko įsteigimas ir jį įtakojusios priežastys. Pasaulio banko organizacinė struktūra ir pajamų šaltiniai. Pasaulio banko politika ir projektų struktūra. Pasaulio banko projektų apžvalga. Pasaulio banko Lietuvoje vykdoma politika. Pasaulio banko projektų Lietuvoje struktūros apžvalga ir tendencijos. Šiuo metu pasaulio banko Lietuvoje įgyvendinamų projektų apžvalga. Pasaulio banko projektų perspektyvos. Pasaulio banko pasaulio projektų taikymas Lietuvoje. Pasaulio banko atlikto Lietuvoje įvertinimo aspektai. Pasaulio banko projektų taikymo problemos. Skaityti daugiau
Pasaulio banko veiklos Lietuvoje ir jo politikos įvertinimasĮvadas. Pasaulio bankas. Pasaulio banko įkūrimas. Pasaulio banko misija ir tikslai. Pasaulio banko veikla. Pasaulio banko organizacinė struktūra. Tarptautinis rekonstrukcijos ir vystymo bankas (IBRD). Tarptautinė vystymosi organizacija (IDA). Tarptautinė finansų korporacija (IFC). Investicijų garantijų agentūra (MIGA. Tarptautinis susitarimo dėl investavimo centras (TSDIC). Pasaulio bankas ir Lietuva. Pasaulio banko veikla Lietuvoje. Pasaulio banko projektai Lietuvoje. Pasaulio banko programos Lietuvoje. Pasaulio banko parama Lietuvai. Išvados. Skaityti daugiau
Pasvalio rajone esančių Lietuvos komercinių bankų filialų teikiamos paskolosĮvadas. Tikslas. Problema. Uždaviniai. Sąvokos. Tyrimo pobūdis. Teorinė medžiaga. Bankas "Snoras". Bankas "Vilniaus bankas". Bankas Nord/LB. Bankas "Hansabankas". Anketų sisteminimas. Pasvalio Petro Vileišio gimnazija. Joniškėlio G. Petkevičaitės – Bitės vidurinė mokykla. Darbo apibendrinimas. Priedai. Anketa. Vaizdiniai duomenys. Pasvalio Petro Vileišio gimnazija. Joniškėlio G. Petkevičaitės – Bitės vidurinė mokykla. Skaityti daugiau
Pobūvis-furšetas. Banko 5 metų darbo jubiliejusĮvadas. Užsakymo priėmimas. Paruošiamieji darbai pobūviui aptarnauti už restorano ribų. Gėlės. Staltiesės, sijonai, indai, įrankiai. Stalų serviravimas. Pobūvio aptarnavimas. Pobūvio meniu. Mokamo baro meniu. Pastato planas. Išvada. Priedai (meniu). Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: AB bankas "Snoras"Situacijos analizė. Bendra informacija apie banką "Snoras". Banko veiklos kryptys. AB bankas "Snoras" vizija, misija ir strateginiai tikslai. AB bankas "Snoras" organizacinė valdymo struktūra. AB bankas "Snoras" personalas. AB bankas "Snoras" kokybės valdymo sistema. AB bankas "Snoras" informacinės sistemos valdymas. AB bankas "Snoras" išorinė analizė. Rinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Banko finansavimas. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. AB bankas "Snoras" finansinių ataskaitų analizė. Finansinių ataskaitų horizontali ir vertikali analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: AB bankas "Snoras" (2)Įvadas. Banko įstaigos struktūra. Banko įstaigos funkcijos ir darbo organizavimas. Dokumentai, dokumentų apyvarta, kontrolė ir saugojimas. Banko sąskaitų planas. Banko pajamų ir išlaidų bei pagrindinių priemonių apskaita. Atsiskaitymai. Banko operacijų apskaita vykdant klientų atsiskaitymus. Operacijos užsienio valiuta. Banko įstaigų finansinė atskaitomybė. Banko vidaus kontrolės organizavimas. Banko aktyvų pasyvų valdymas. Susipažinimas su banko produktų pardavimais. Kreditų valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Praktikos darbas: AB "Vilniaus bankas" Naujamiesčio filialasPraktikos Vilniaus Banke ataskaita (VU, EF). Įvadas, Įmonės aprašymas, Valdymo struktūrinė schema, Komercinė veikla. Teikiamos paslaugos, Įmonės vieta rinkoje, Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Priešdiplominės praktikos ataskaita: AB "SEB Vilniaus bankas"Paveikslėlių sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Situacijos analizė. Bendra informacija apie įmonę. AB SEB Vilniaus bankas – finansinių paslaugų grupė. AB SEB Vilniaus bankas. Mokesčiai. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Išorinė aplinka. Rinkos analizė. Vartotojų analizė. Įmonės finansinių ataskaitų analizė. Finansų valdymo funkcija įmonėje. Finansų apskaitos ir atskaitomybės sistema įmonėje. Finansinių ataskaitų horizontali ir vertikali analizė. Pinigų srautų ataskaitos analizė. Įmonės vertinimas santykiniais rodikliais ir siūlomi finansiniai sprendimai. Banko būklės įvertinimas. Apyvartumo vertinimas. Skolų rodikliai. Pelningumo vertinimas. Bankroto diagnostika pagal Altmano kriterijų. Išvados. Priedai (13). Skaityti daugiau
Profesinė praktika: AB "Vilniaus bankas"Įmonės aprašymas. Valdymo struktūrinė schema. Komercinė veikla. Teikiamos paslaugos. Įmonės vieta rinkoje. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Profesinės veiklos praktikos ataskaita: "SEB Vilniaus banko gyvybės draudimas"Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Įvertinti įmonės įrangą ir išplanavimą. SEB Vilniaus banko gyvybės draudimo rinkos tyrimai. Įmonės aplinkos analizė. Įmonės marketingo komplekso elementų derinys. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Materialinių vertybių apskaitą įmonėje. Įmonės verslo planas. Išvados. Skaityti daugiau
Strateginės veiklos analizė: AB "Ūkio bankas"Įvadas. Finansinio tarpininkavimo sektoriaus analizė. Pagrindiniai makroaplinkos veiksniai. Ekonominės aplinkos poveikis finansinio tarpininkavimo sektoriui. Politinė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Teisinė aplinka. Konkurencinės aplinkos apibūdinimas. Pagrindiniai strateginiai veiksniai šakoje. Pagrindinės problemos ir ateities scenarijai. AB "Ūkio bankas" apibūdinimas. Firmos istorija. ŪB teikiamos paslaugos. Sąskaitų atidarymas, pervedimai ir mokėjimai. Indėliai ir kreditai. Pensijų fondai. Ūkio banko draudimo paslaugos. Firmos kultūra ir filosofija. Firmos veiklos mastas. Firmos dydis. Firmos išskirtinės kompetencijos, resursai. AB "Ūkio bankas" stiprios ir silpnos pusės. Esama AB "Ūkio bankas" strategija. Vizija, misija, tikslai. Pasirinkta firmos strategija. Korporacijos lygmens strategija. Problemos, su kuriomis susiduria AB "Ūkio bankas". Rekomendacijos tolesnei AB "Ūkio bankas" veiklai ir siūlomos strategijos įgyvendinimo planas. Galimos strateginės alternatyvos. Siūloma strategija. Strateginiai tikslai. Strateginis žemėlapis. Išvados. Priedai (8 psl.). Skaityti daugiau
Teikiamos finansinės paslaugos: SEB Vilniaus bankasFinansinės funkcijos. Sąskaitos ir mokėjimai. Mokamosios kortelės. Indėliai. Kreditai. Lizingas. Pensijų fondai. Draudimas. Skaityti daugiau
Valdymo struktūra ir veiklos motyvacija: "SEB bankas"Įvadas. Tikslas – išanalizuoti SEB banko valdymo struktūrą, veiklos motyvaciją ir priemones, kuriomis stengiamasi plėsti paslaugų vartotojų ratą. Valdymo struktūros ir veiklos motyvacijos teorinė analizė. Organizacijos valdymo struktūros analizė. Valdymo struktūros samprata. Valdymo struktūrų tipai. Veiklos motyvacijos teorinė analizė. Poreikiai – personalo pažinimo ir motyvavimo pagrindas. Motyvacijos samprata ir teorijos. Materialinis ir moralinis skatinimas. Motyvų esmė ir funkcijos. Idealios motyvacijos principai. SEB banko valdymo struktūros ir motyvacijos analizė. Trumpai apie SEB banką. SEB banko valdymo struktūra. Tyrimo analizė. Tyrimo apibendrinimas. Išvados ir siūlymai. Priedai (Anketa). Skaityti daugiau
Vilniaus bankasReferatas anglų kalba apie Vilniaus banką. Architects of Lithuanian Banking Tradition. Dashing Development. International Partnership. Deep-Rooted in the Leader Position. VB Philosophy. About VB Management. VB Organisation stucture8. Settlement Banks for Commercial and Treasury Transactions. Bank Modernisation Program (BMP). VB Cards. Financial report. Branches. Skaityti daugiau
Vokietijos federalinio banko veiklos principaiPowerPoint pristatymas. Vokietijos federalinis bankas. Vokietijos federalinio banko veiklos principų sritys. Vokietijos federalinio banko uždaviniai ir struktūra. Bankų priežiūra ir indėlių apsauga. Bankų priežiūros pagrindinė koncepcija. Pinigų politikos priemonės. Refinansavimo politika. Diskonto politika. Lombardo politika. Atvirosios rinkos politika. Privalomųjų rezervų politika. Indėlių politika. Valiutų rinkos politika. Vokietijos pinigų politikos priemonių naudojimo raida pastaraisiais metais. Skaityti daugiau
...