Šperos.lt > Finansai > Bankininkystė
Bankininkystė

(157 darbai)

Europos Sąjungos Centrinis BankasEuropos Centrinio Banko (ECB) funkcijos. Pinigų emisijos. Bankų banko funkcija ir įsipareigojimai. Valstybės banko funkcijos: Ekonomikos reguliavimo funkcija. Valiutų vadybos funkcija. Patarėjo funkcijos, Finansinių įstaigų (tarp jų ir bankų) priežiūros funkcija. Pinigų spausdinimo funkcija. Skaityti daugiau
Faktoringo lyginamoji analizė: UAB "Ūkio bankas" ir UAB "Swedbank lizingas"Įvadas. Lietuvos kredito įstaigų sistema. Lietuvos komerciniai bankai, jų tikslai ir uždaviniai. Faktoringo samprata ir rūšys. UAB Hansa lizingo ir UAB Ūkio banko faktoringo analizė. Faktoringo suteikimo sąlygų UAB Ūkio banke ir UAB Hansa lizinge palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Finansavimo teisiniai santykiai pagal faktoringo sutartįFaktoringo samprata. Faktoringo operacijos. Tylusis ir atvirasis faktoringas. Įmonės, teikiančios faktoringo paslaugas Lietuvoje. Faktoringo sutartis Lietuvoje. Šalys. Bendrosios Faktorizavimo sąlygos. Faktoringo limitas ir pirkėjo limitas. Sąskaita. Sąskaitų apmokėjimas. Laidavimas. Faktoriaus teisės ir pareigos. Pardavėjo teisės ir pareigos. Bendri veiksmai. Pirkėjo reklamacijos. Ypatingos sąlygos. Faktoringo termino pratęsimas ir nutraukimas. Šalių tarpusavio santykiai vykdant tolesnį perleidimą. Kitos sutarties sąlygos. Faktoringo sutarties galiojimas. Trūksta apyvartinių lėšų – rinkitės faktoringą. Pagrindiniai faktoringo privalumai prekybos partneriams. Pagrindinės faktoringo sąlygos. Faktoringo operacijų tipai. Faktoringo schema. Kaip veikia faktoringas. Eksporto faktoringas. Faktoringo rūšys. Faktoringo kaštai. Kiek kainuoja faktoringas. Faktoringas ar kreditų draudimas. Faktoringo privalumai. Naujausi pakeitimai dėl faktoringo sutarties įstatyme. Išvados. Skaityti daugiau
Finansinės veiklos vertinimas: AB "SEB Vilniaus bankas"Įvadas. Komercinių bankų finansinės veiklos vertinimas. Komercinių bankų finansinės ataskaitos. Finansinės analizės būdai. Bankų veiklą apibūdinantys normatyvai ir rodikliai bei jų interpretavimas. AB SEB Vilniaus banko 2003-2004 metų finansinis veiklos rezultatų vertinimas. Bendroji informacija. Finansinės veiklos rodiklių bei normatyvų skaičiavimas ir vertinimas. Pelningumas ir pelno paskirstymas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Finansinių sprendimų priėmimas naudojant Lietuvos komercinių bankų paskolasĮvadas. Įmonės finansinių išteklių telkimo sprendimų priėmimas. Investiciniai sprendimai. Finansavimo sprendimai. Finansavimo šaltiniai. Finansinių sprendimų reikšmė įmonėje. Investicinių sprendimų priėmimo organizavimas įmonėje. Finansavimo sprendimų priėmimo organizavimas įmonėje. Kredito samprata ir paskolų rūšys. Paskolos klasifikavimo požymiai. Palūkanų normos ir jų skaičiavimas. Paskolų suteikimo tvarka. Paskolų grąžinimas. Kreditų grąžinimo užtikrinimo būdai. Lietuvos komercinių bankų išduodamų paskolų sąlygų analizė. Lietuvos komerciniai bankai ir jų veikla. Lietuvos komercinių bankų teikiamų paskolų ir jų suteikimo sąlygų analizė. Lietuvos komercinių bankų su paskolomis susijusių įkainių analizė. Lietuvos komercinių bankų teikiamų paskolų verslo klientams faktinių palūkanų tyrimas. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Ilgalaikio ir trumpalaikio kredito vaidmuo komercinio banko požiūriuĮvadas. Kredito sistema komerciniuose bankuose. Komercinio banko veikla. Kredito būtinumas, esmė ir tikslai. Kredito rūšys. Ilgalaikio ir trumpalaikio kredito vaidmuo komercinio banko požiūriu. Komercinių bankų balanso aktyvas. Komercinių bankų kredito ir palūkanų normos rizikos faktorius. Palūkanų normų rizikos valdymas. Rizikos valdymas. Rizikos faktoriai. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė: AB "Šiaulių bankas"Įvadas. AB "Šiaulių bankas" charakteristika. Finansinės ir veiklos analizės teoriniai aspektai. Finansų analizės reikšmė, uždaviniai, vartotojai, rūšys. Banko finansinis tikslas ir jo įvertinimas. AB Šiaulių bankas kreditinės linijos. Skaityti daugiau
Įmonės finansinė analizė: bankas DNB NordĮžanga. Bendra Lietuvos komercinių bankų charakteristika. Bendra informacija apie banką. DNB Nord banko konkurencinės aplinkos analizė. Rizikos valdymas ir mažinimas. Makroekonominės aplinkos apžvalga ir prognozės. Finansinės veiklos rezultatai. Finansų rodiklių apžvalga. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos analizė: UAB "Medicinos bankas"Įmonės ekonomikos savarankiškas darbas. Įvadas. UAB "Medicinos bankas" pristatymas. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys UAB "Medicinos bankas" veiklą. Banko vizija, misija, tikslai. Banko aplinka. UAB "Medicinos bankas" valdymas. Banko darbo ištekliai. Banko turto sandara. Banko kapitalo sandara. Pagrindinės pajamos ir sąnaudos. Veiklos rezultatas. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonių formų, pranašumų ir skirtumų įvertinimas: UAB "Šiaulių vandenys" ir AB "Vilniaus Bankas"Įvadas. Verslas Lietuvoje. Verslininkystės būsenos vertinimas tarpukario Lietuvoje. Verslininkystės prielaidos ir galimybės dabartinėje Lietuvoje. Lietuvos ekonomistų ir užsienio ekspertų dabartinės verslininkystės būsenos įvertinimas. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė Lietuvoje. Verslininkystė ir įmonės. verslininkas, verslumas ir verslininkystė (verslas). Verslo sistema ir jo kintanti aplinka, darbo tikslai. Įmonės samprata. Įmonės tikslai. Ekonominiai įmonės tikslai. Socialiniai įmonės tikslai. Mažųjų ir vidutinių įmonių sąvokos. Įmonės steigimo organizavimas. Praktinė dalis. Uždaroji Akcinė Bendrovė "Šiaulių vandenys". AB "Vilniaus bankas". Išvados. Įmonių rūšys. Individualios (personalinės) įmonės. Tikrosios ūkinės bendrijos. Komanditinės ūkinės bendrijos. Ūkinės bendrijos trūkumai ir pranašumai. Akcinės bendrovės. AB ir UAB pranašumai ir trūkumai. Individualios (personalinės) įmonės steigimo tvarka Lietuvoje. Lietuvos respublikos ūkio subjektų skaičius rejestre 2001 08 01 duomenys. Išvados. Skaityti daugiau
Internetinė bankininkystėĮvadas. Internetinė bankininkystė. Elektroninės bankininkystės sistemos (EBS) samprata. EBS privalumai lyginant su tradicine bankininkyste. EBS naudojimo problemos. Internetas. Telebankas. Mobilus bankas. Interneto vartotojų augimas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Investicinių fondų veikla Lietuvoje komercinių bankų pavyzdžiuFinansų institucijų kursinis darbas. Įvadas. Investicinių fondų samprata, vystymasis, veikla, klasifikacija ir priežiūra. Investicinio fondo samprata. Investicinių fondų atsiradimas ir jų įtaka. Investicinių fondų raida Lietuvoje. Investicinių fondų veikla. Investicinių fondų klasifikacija. Investicinių fondų priežiūra. Investicinių fondų identifikavimas komercinių bankų pavyzdžiu. "SEB VB investicijų valdymo" investiciniai fondai. "Hansa investicijų valdymo" investiciniai fondai. "Parex investicijų valdymo" investicinis fondas. "Nord/LB investicijų valdymo" investiciniai fondai. "Sampo" banko investiciniai fondai. Trijų pagrindinių "SEB Vilniaus banko" investicinių fondų praktinis įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Joint-stock company "Šiaulių bankas": presentation on activities and perspectivesPowerPoint pristatymas anglų kalba. Šiaulių banko pristatymas ir veiklos perspektyvos. Group structure. Network. Bank sector. Rudential norms. Structure of the balance sheet. Clients. Bank performance. Loan portfolio. Loan portfolio. Deposits. Shareholders. Shares at NASDAQ OMX Vilnius. Conclusions. Skaityti daugiau
Komercicnio banko steigimasPowerPoint pristatymas. Komercinių bankų steigimas: tvarka ir reikalavimai. Bankas. Banko steigimo tvarka. Steigėjai. Banko akcininkai. Steigėjai. Kapitalas. Min.kapitalas > 5 mln. eurų. Lėšos. Leidimas. Licencijos gavimo eiga. Licencijos požymiai. Skaityti daugiau
Komerciniai bankai ir jų paslaugos Europos sąjungojeĮvadas. Bankų restruktūrizacijos apibrėžimas ir Vakarų Europos šalių patirties apžvalga. Bankų restruktūrizacija Vakarų Europos šalyse. Aplinkybės ir priežastys, lėmusios bankų restruktūrizavimą. Blogų paskolų restruktūrizavimas. Bankų kapitalizavimas. Valstybinių bankų privatizavimas. Tarptautinių apskaitos standartų įvedimas. Vokietijos federalinio banko veiklos principai. Vokietijos federalinis bankas ir žemių centriniai bankai. Kreditinės veiklos priežiūros federalinė institucija. Vokietijos federalinio banko uždaviniai ir struktūra. Pinigų politikos priemonės. Vengrijos bankų veiklos principai. Bendra Vengrijos bankinė situacija. Vengrijos nacionalinis bankas. Bankininkystės įstatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Komerciniai bankai. Komercinių bankų veikla LietuvojeVeikiantys komerciniai bankai Lietuvoje: AB Bankas "Hansabankas", AB bankas "NORD/LB Lietuva", AB bankas "Snoras", AB PAREX BANKAS, AB Šiaulių bankas, AB Ūkio bankas, AB VB būsto kreditų ir obligacijų bankas, AB Vilniaus bankas, UAB Sampo bankas, UAB Medicinos bankas. Komercinių bankų tipai. Bankų veiklos konkurencinė aplinka. Tarpbankiniai atsiskaitymai. Bankų funkcijos: Atsiskaitymai, Vekseliai, Indosamento, Bankinis akceptas, Akredityvų finansavimas, Bankų mokėjimo kortelės, Kortelių tipai, Indėlių priėmimas, Kreditavimas, Kreditavimo reikšmė, Faktoringas, Forfeitingas, Komercinių bankų kontrolė, Banko organizavimas, Komercinių bankų veiklos kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Komercinių bankų veikla LietuvojeĮvadas. Komercinio banko sąvoka. Komercinių bankų veikla. Vekseliai. Banko mokėjimų kortelės. Mokėjimo kortelių rinka. Kortelių tipai. Indėliai. Indėlių rinka. Indėlių rūšys. Kreditavimas. Kredito reikšmė. Paskolų rūšys. Kreditas fiziniams asmenims. Vartojamosios paskolos. Būsto paskolos. Išvados. Skaityti daugiau
Komercinių bankų veiklos ypatumaiĮvadas. Komercinių bankų samprata. Komercinių bankų steigimas ir licencijavimas. Komercinių bankų teikiamos finansinės paslaugos. Komercinių bankų valdymas. Komercinių bankų veiklos kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Kopenhagos pasitarimo reikšmė Europos Centrinio Banko (ECB) pinigų politikaiĮvadas. Europos integracijos istorija. Kopenhagos aukščiausiojo lygio susitikimas. Kopenhagos kriterijai. Europos centrinis bankas. Europos centrinio banko institucijos. Esminė centrinio banko veiklos sritis. Eurosistema ir Europos centrinių bankų sistema. Eurosistemos uždaviniai. Kainų stabilumas. Euro zona. Euro nauda. Nacionalinių centrinių bankų svarba. Europos Centrinio Banko (ECB) pinigu politikos strategija. Pinigų politikos priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos bankas (2)Įvadas. Lietuvos Banko veiklos pagrindai. Bendrųjų nuostatų pagrindai. Lietuvos Banko organizavimas ir valdymas. Lietuvos Banko kapitalai, pajamos ir išlaidos. Lietuvos Banko pinigų politika. Užsienio valiutos režimas, tarptautinės atsargos ir operacijos su užsienio kredito įstaigomis. Bankų ir kitų kredito įstaigų licencijavimas bei priežiūra. Lietuvos Banko atskaitomybė ir baigiamosios nuostatos. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
......