Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Bankininkystė>Bankininkystės kursiniai darbai

Bankininkystės kursiniai darbai (39 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Šiaulių bankas"

  Įvadas. AB "Šiaulių bankas" charakteristika. Finansinės ir veiklos analizės teoriniai aspektai. Finansų analizės reikšmė, uždaviniai, vartotojai, rūšys. Banko finansinis tikslas ir jo įvertinimas. AB Šiaulių bankas kreditinės linijos.
  Bankininkystė, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-02-22
 • Įmonių formų, pranašumų ir skirtumų įvertinimas: UAB "Šiaulių vandenys" ir AB "Vilniaus Bankas"

  Įvadas. Verslas Lietuvoje. Verslininkystės būsenos vertinimas tarpukario Lietuvoje. Verslininkystės prielaidos ir galimybės dabartinėje Lietuvoje. Lietuvos ekonomistų ir užsienio ekspertų dabartinės verslininkystės būsenos įvertinimas. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė Lietuvoje. Verslininkystė ir įmonės. verslininkas, verslumas ir verslininkystė (verslas). Verslo sistema ir jo kintanti aplinka, darbo tikslai. Įmonės samprata. Įmonės tikslai. Ekonominiai įmonės tikslai. Socialiniai įmonės tikslai. Mažųjų ir vidutinių įmonių sąvokos. Įmonės steigimo organizavimas. Praktinė dalis. Uždaroji Akcinė Bendrovė "Šiaulių vandenys". AB "Vilniaus bankas". Išvados. Įmonių rūšys. Individualios (personalinės) įmonės. Tikrosios ūkinės bendrijos. Komanditinės ūkinės bendrijos. Ūkinės bendrijos trūkumai ir pranašumai. Akcinės bendrovės. AB ir UAB pranašumai ir trūkumai. Individualios (personalinės) įmonės steigimo tvarka Lietuvoje. Lietuvos respublikos ūkio subjektų skaičius rejestre 2001 08 01 duomenys. Išvados.
  Bankininkystė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-04-25
 • Investicinių fondų veikla Lietuvoje komercinių bankų pavyzdžiu

  Finansų institucijų kursinis darbas. Įvadas. Investicinių fondų samprata, vystymasis, veikla, klasifikacija ir priežiūra. Investicinio fondo samprata. Investicinių fondų atsiradimas ir jų įtaka. Investicinių fondų raida Lietuvoje. Investicinių fondų veikla. Investicinių fondų klasifikacija. Investicinių fondų priežiūra. Investicinių fondų identifikavimas komercinių bankų pavyzdžiu. "SEB VB investicijų valdymo" investiciniai fondai. "Hansa investicijų valdymo" investiciniai fondai. "Parex investicijų valdymo" investicinis fondas. "Nord/LB investicijų valdymo" investiciniai fondai. "Sampo" banko investiciniai fondai. Trijų pagrindinių "SEB Vilniaus banko" investicinių fondų praktinis įvertinimas. Išvados.
  Bankininkystė, kursinis darbas(43 puslapiai)
  2006-09-18
 • Komerciniai bankai. Komercinių bankų veikla Lietuvoje

  Veikiantys komerciniai bankai Lietuvoje: AB Bankas "Hansabankas", AB bankas "NORD/LB Lietuva", AB bankas "Snoras", AB PAREX BANKAS, AB Šiaulių bankas, AB Ūkio bankas, AB VB būsto kreditų ir obligacijų bankas, AB Vilniaus bankas, UAB Sampo bankas, UAB Medicinos bankas. Komercinių bankų tipai. Bankų veiklos konkurencinė aplinka. Tarpbankiniai atsiskaitymai. Bankų funkcijos: Atsiskaitymai, Vekseliai, Indosamento, Bankinis akceptas, Akredityvų finansavimas, Bankų mokėjimo kortelės, Kortelių tipai, Indėlių priėmimas, Kreditavimas, Kreditavimo reikšmė, Faktoringas, Forfeitingas, Komercinių bankų kontrolė, Banko organizavimas, Komercinių bankų veiklos kontrolė. Išvados.
  Bankininkystė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-06-03
 • Komercinių bankų veikla Lietuvoje

  Įvadas. Komercinio banko sąvoka. Komercinių bankų veikla. Vekseliai. Banko mokėjimų kortelės. Mokėjimo kortelių rinka. Kortelių tipai. Indėliai. Indėlių rinka. Indėlių rūšys. Kreditavimas. Kredito reikšmė. Paskolų rūšys. Kreditas fiziniams asmenims. Vartojamosios paskolos. Būsto paskolos. Išvados.
  Bankininkystė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-02-13
 • Lietuvos Banko atkūrimo ir vystymosi etapai

  Įvadas. Tikslas – aprašyti svarbiausios Lietuvos šiuolaikinės ekonomikos institucijos, Lietuvos Banko, atkūrimo ir vystymosi etapus iki šių dienų. Lietuvos centrinės bankininkystės ištakos. Tikslas. Funkcijos. Valdymas ir struktūra. Lietuvos banko pinigų politika. Vartotojų kainų indekso kaitos priežastys: pasiūlos ir paklausos veiksniu įtaka. Pinigų politikos priemonės. Užsienio atsargų valdymas. Grynųjų pinigų valdymas. Tiriamosios veiklos organizavimas. Visuomenės informavimas apie Lietuvos banke atliekamus tiriamuosius darbus. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą.16 Kredito įstaigų veiklos Lietuvoje 2007 metais rezultatai. Bankų paskolų portfelis. Veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas. Akcininkų nuosavybė. Pelningumas ir veiklos efektyvumas. Veikiančių bankų pelningumo ir veiklos efektyvumo rodikliai. Lietuvos banko prognozės. Išvados.
  Bankininkystė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-09-22
 • Lietuvos banko aukso atsargos, jų disponavimas ir valdymas

  Banko veiklos organizavimo ir planavimo kursinis darbas. Įvadas. Temos dėstymas. Aukso atsiradimo raida. Lietuvos turimos aukso atsargos. TSRS bandymai perimti Lietuvos banko auksą ir sąskaitas užsienyje 1940-1941 metais. Aukso vertė. Kaip Lietuva valdo turimas aukso atsargas. Išvados ir pasiūlymai.
  Bankininkystė, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-12-14
 • Lietuvos banko funkcijos bei jų raida

  Įvadas. Šiuolaikinės bankų sistemos susikūrimo ištakos, Lietuvos Banko atkūrimas. Lietuvos Banko pagrindinis tikslas ir misija. Lietuvos Banko teisinis statusas ir organizacinė struktūra, valdymas ir jo struktūriniai padaliniai (valdybos schema). Lietuvos Banko pagrindinės funkcijos: Pinigų politika ir jos raida; Užsienio atsargų valdymas ir raida; Lietuvos banko iždo agento veikla ir raida; Kredito įstaigų priežiūra ir raida; Pinigų išleidimas ir išėmimas iš apyvartos; Tarpbankinė atsiskaitymų sistema ir jos raida. Lietuvos centrinės bankininkystės konvergencija stojant į Europos Sąjungą. Išvados.
  Bankininkystė, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2005-07-18
 • Lietuvos banko funkcijos ir pinigų politika

  Įvadas. Lietuvos banko funkcijos. Lietuvos banko valdyba ir jos funkcijos. Pagrindinės pinigų politikos kryptys. Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema. Rizikos valdymas. Pagrindinės Lietuvos banko užsienio atsargų valdymo nuostatos. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Tiesioginių pinigų politikos priemonių pakeitimas netiesioginėmis. Išvados.
  Bankininkystė, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-11-21
 • Lietuvos bankų plėtra

  Įvadas. Banko sampratos reikšmė ir bankininkystės užuomazgos. Bankininkystė Lietuvoje. Lietuvos bankas. Šiandieniniai Lietuvos komerciniai bankai. Atskirų šiandieninių Lietuvos bankų politika ir plėtros raida. SEB Vilniaus bankas. Hansabankas. DNB Nord bankas. Bankų perspektyvos Lietuvoje. Išvados.
  Bankininkystė, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-10-25
 • Lietuvos centrinio (emisijos) banko įtaka ekonomikai

  Įvadas. Centrinio(emisijos) banko įtaka ekonomikai teorine prasme. Emisija ir centrinis bankas. Centrinis bankas. Pinigų emisija. Pinigų emisijos samprata ir rūšys. Pinigų emisijos teisinis reguliavimas. Lietuvos banko išimtinė teisė emituoti pinigus. Lietuvos – kaip emisijos – banko įtaka praktine prasme. Lietuvos banko emisijos pinigai – maža pinigų kiekio dalis. Galimas infliacijos inicijavimas. Pinigų erozija. Įmonių kaštų ir pajamų kontroliavimas. Privatieji – elektroniniai pinigai. Lietuvos banko įtakos galimybės įsivedus eurą. Ekonominė pinigų sąjunga. ECBS. ECB. Lietuvos Banko, kaip banko emitento, santykis su Europos Centriniu Banku, kaip banku emitentu. Išvados.
  Bankininkystė, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-09-30
 • Lietuvos centrinio banko vaidmuo užtikrinant Lito stabilumą

  Įvadas. Centrinis bankas. Centrinis bankas ir jo nepriklausomybės dilema. Centrinio banko funkcijos. Lietuvos centrinis bankas ir jo funkcijos. Pagrindinis centrinio banko tikslas. Pinigų rinkos reguliavimo priemonės. Centrinio banko veiklos įrankiai. Palūkanų norma. Lietuvos banko pinigų politika. Dabartinė pinigų politika ir jos tobulinimo veiksmai. Įstojimo į Europos pinigų sąjungą reikalavimai. Išvados.
  Bankininkystė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-05-19
 • Lietuvos centrinis bankas ir monetarinė politika

  Įvadas. Centrinis bankas (CB). Bankų atsiradimas ir Lietuvos bankų istorinė raida. Centrinis bankas (CB). Lietuvos bankas. Lietuvos banko funkcijos bei teisės. Lietuvos banko pinigų politika. Monetarinė politika. Monetarines politikos įgyvendinimas ir jo priemonės. Monetarinės politikos įgyvendinimas. Monetarinės politikos įgyvendinimo priemonės. Monetarinės politikos sukeliamos problemos. Monetarinė politika ir tarptautinė ekonomika. Monetarinė politika ir euro įvedimas. Išvados. Santrauka užsienio kalba.
  Bankininkystė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-04-11
 • Naujųjų Europos Sąjungos (ES) narių euro integracijos procesai. Europos Centrinis Bankas (ECB) ir naujųjų narių Centrinių Bankų (CB) politika

  Įžanga. Pagrindiniai suartėjimo su euro zona kriterijai. Kainų stabilumo kriterijus. Valdžios sektoriaus biudžeto pozicijos kriterijus. Valiutos kurso kriterijus. Ilgalaikių palūkanų normų kriterijus. 10 naujųjų Europos Sąjungos (ES) narių ekonominių rodiklių analizė pagal Mastrichto kriterijus. Lietuva. Latvija. Estija. Lenkija. Vengrija. Slovakija. Čekija. Slovėnija. Malta. Kipras. Išvados.
  Bankininkystė, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-11-20
 • Palyginamoji mažmeninio (vartotojiško) lizingo analizė: UAB "Snoro lizingas" ir UAB "Ūkio banko lizingas"

  Įvadas. Darbo tikslas: apibrėžti lizingo (išperkamosios nuomos) sampratą ir atlikti palyginamąją UAB "SNORO Lizingas" bei UAB "Ūkio banko lizingas" mažmeninio (vartotojiško) lizingo bendrovių analizę. Teorinė dalis. Lizingo samprata. Pagrindinės. charakteristikos. Praktinė dalis. Lizingo bendrovių veikla Lietuvoje. UAB "Snoro lizingas". Sutartims sudaryti reikalingi dokumentai. Mokėjimo būdai. Lojalumo programos ir akcijos. Siūlomos finansinės paslaugos. Išperkamoji nuoma "Pirk išsimokėtinai". Vartojamoji paskola "Grynieji". Pirkimo išsimokėtinai kortelė. Mažesnių palūkanų programa. Automobilių išperkamoji nuoma. AB "Ūkio banko lizingas". Sutartims sudaryti reikalingi dokumentai. Mokėjimo būdai. Siūlomos finansinės paslaugos. Išperkamoji nuoma. Vartojimo kreditai. Pinigai dabar! Kreditas grynaisiais pinigais. Kreditas į sąskaitą. E-credit. Ūkio banko lizingo mokėjimo kortelė "Mastercard". Išvados. Priedai (12).
  Bankininkystė, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2011-01-27
 • Pasaulio bankas ir jo įtaka Lietuvos ūkio sistemai

  Įvadas. Pasaulio banko instituto pratarmė. Pasaulio banko struktūra. Pagrindinės pasaulio banko funkcijos. Pasaulio banko valdymas. Lėšų formavimas. Paskolos gavimas. Paskolos gavimo būdai. Šalys - konkursinių mugių dalyvės. Projektas - būtina paskolos gavimo sąlyga. Pasaulio bankas ir Lietuva. Pasaulio banko ir Europos Sąjungos įtaka Lietuvos bankų sistemai. "Pasaulio bankas šiai dienai ?". Pasaulio banko ataskaita. Lietuvos ateities darbai, susiję su pasaulio bankui įsipareigojimais. Išvados. Priedas.
  Bankininkystė, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-02-08
 • Pasaulio banko veikla ir jo politika

  Įvadas. Pasaulio banko raida ir jo politika. Pasaulio banko įsteigimas ir jį įtakojusios priežastys. Pasaulio banko organizacinė struktūra ir pajamų šaltiniai. Pasaulio banko politika ir projektų struktūra. Pasaulio banko projektų apžvalga. Pasaulio banko Lietuvoje vykdoma politika. Pasaulio banko projektų Lietuvoje struktūros apžvalga ir tendencijos. Šiuo metu pasaulio banko Lietuvoje įgyvendinamų projektų apžvalga. Pasaulio banko projektų perspektyvos. Pasaulio banko pasaulio projektų taikymas Lietuvoje. Pasaulio banko atlikto Lietuvoje įvertinimo aspektai. Pasaulio banko projektų taikymo problemos.
  Bankininkystė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-11-23
 • Pasvalio rajone esančių Lietuvos komercinių bankų filialų teikiamos paskolos

  Įvadas. Tikslas. Problema. Uždaviniai. Sąvokos. Tyrimo pobūdis. Teorinė medžiaga. Bankas "Snoras". Bankas "Vilniaus bankas". Bankas Nord/LB. Bankas "Hansabankas". Anketų sisteminimas. Pasvalio Petro Vileišio gimnazija. Joniškėlio G. Petkevičaitės – Bitės vidurinė mokykla. Darbo apibendrinimas. Priedai. Anketa. Vaizdiniai duomenys. Pasvalio Petro Vileišio gimnazija. Joniškėlio G. Petkevičaitės – Bitės vidurinė mokykla.
  Bankininkystė, kursinis darbas(41 puslapis)
  2006-01-05
 • Pobūvis-furšetas. Banko 5 metų darbo jubiliejus

  Įvadas. Užsakymo priėmimas. Paruošiamieji darbai pobūviui aptarnauti už restorano ribų. Gėlės. Staltiesės, sijonai, indai, įrankiai. Stalų serviravimas. Pobūvio aptarnavimas. Pobūvio meniu. Mokamo baro meniu. Pastato planas. Išvada. Priedai (meniu).
  Bankininkystė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2005-12-13
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po